Musimy się stać, musimy nadejść” – to cytat z piosenki Krzysztofa Zalewskiego pt. „Jaśniej”, który obraliśmy sobie jako motto przed rozpoczęciem tworzenia „Wytrychu”, szkolnej gazety, nieco innej niż wszystkie. Tworzenie gazety nie wynikało specjalnie ani z konieczności, ani z braku zajęć, ale z prawdziwej chęci wyrażania się i tworzenia  tym samym nowego, własnego spojrzenia na rzeczywistość.  Świadczy chociażby o tym fakt, że nie prowadzi naszej gazety żaden nauczyciel, a inicjatywa wyszła od nas. Redakcja skupia najróżniejszych uczniów naszej szkoły - część  jest zaangażowana także w inne inicjatywy jak samorząd czy debaty oksfordzkie, inni pojawili się w Wytrychu kierowani miłością do pisania, a jeszcze inni właśnie w ten sposób starają się odbić swoje piętno na obrazie naszej szkoły.
To, co na pewno nas łączy to pasja, zainteresowania  i wiara w to, że jeżeli  coś powinno być zrobione, to teraz jest właśnie nasz czas, a co za tym idzie, to od nas zależy jak rzeczywistość dookoła będzie wyglądać – dlatego też redakcja utworzyła się całkiem naturalnie.  Tak to od listopada 2015 roku wydajemy co miesiąc gazetę, w której oprócz typowych dla gazetek szkolnych informacji dotyczących wydarzeń w mieście, czy organizowanych przez samorząd, znajdują się artykuły o nauce, polityce, ale także wiersze i nasze przemyślenia. 
Nie zamierzamy udawać mądrzejszych niż jesteśmy, ale też nie mniej dojrzałych niż się czujemy. Ponieważ od początku zależało nam na tworzeniu forum wymiany opinii młodych ludzi jesteśmy otwarci na współpracę i nowych redaktorów, po to by młodzi mogli wreszcie pisać sami o sobie – przez innych jesteśmy już wystarczająco analizowani i opisywani. A my dopiero „stajemy się i nadchodzimy” m.in. właśnie dzięki „Wytrychowi”- nie tylko dzięki gazecie, ale także dzięki szerszej działalności z nią związanej, jak na przykład  organizacji wieczorów literackich czy dyskusji na różne tematy. Z głową w chmurach chcemy działać realnie na ziemi.
Obecnie redaktorem naczelnym jest uczennica klasy IIE, Maria Jazdon, a zastępują ją Adam Drożyński z klasy IID i Alicja Wujków z klasy IIF.  Zachęcamy wszystkich do lektury! :)

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca