Prezentacja maturalna (szkolenie 24 kwietnia 2017 r.)

Informujemy, że na stronie http://wyniki.oke.gda.pl/ maturzyści mogą sprawdzić swoje dane egzaminacyjne oraz (od 30 czerwca br.) uzyskane wyniki. Identyfikatorem jest numer PESEL, natomiast hasła są indywidualne dla każdego zdającego. Maturzyści, którzy byli nieobecni na szkoleniu w poniedziałek, muszą odebrać (osobiście) hasło u zastępców dyrektora. Absolwenci z lat ubiegłych mogą otrzymać je w sekretariacie szkoły.

Informujemy, że do 30 września wszyscy uczniowie klas III liceum muszą złożyć wstępną deklarację maturalną. Poprawiona instrukcja oraz procedury wypełniania i składania deklaracji tutaj. Strona, na której można pobrać plik do uzupełniania deklaracji, jest już aktywna. Uwaga! - proszę nie wypełniać pliku w przeglądarce. Należy pobrać go i wypełniać na dysku.
Uczniowie posiadający opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia od lekarza (zgodnie z komunikatem CKE o dostosowaniach) składają je wraz z deklaracją.

Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji dla absolwentów 2016/2017

Harmonogram egzaminów

Informacja o egzaminie

Komunikat dla zdających informatykę

Komunikat o przyborach na egzaminie

Pytania prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maturzyści z ubiegłych lat nie muszą składać deklaracji wstępnej.

Deklarację ostateczną składa się do 7 lutego 2017 r.

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Kanał informacyjny CKE

Informujemy, że do 27 września 2016 roku uczniowie klas III gimnazjum muszą złożyć pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu (załącznik 3a). Uczeń, który wybierze język, którego zaczął się uczyć w gimnazjum, ale chciałby go zdawać również na poziomie rozszerzonym, dodatkowo wypełnia załącznik 3d. Obie deklaracje do odbioru u wychowawców.

Ponadto, w terminie nie później niż do 15 października 2016 roku należy dostarczyć dyrektorowi szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Informacja o egzaminie
Harmonogram egzaminów
Komunikat o przyborach na egzaminie
Komunikat o dostosowaniach

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Patronat