Olimpiada Biologiczna
Kamila Sobczak - finał

Olimpiada Fizyczna
Wiktor Jaśniak - finał
Mateusz Kulejewski - finał
Wiktor Zdrojewski - finał

Olimpiada Geograficzna
Katarzyna Dylewska - finał

Olimpiada Historyczna
Magdalena Szalewska - finał

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olga Karamucka - finał

Olimpiada Przedmiotowa "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
Jan Gil - finał
Szymon Jabłoński - finał
Stanisław Kozera - finał

Olimpiada Przedsiębiorczości
Jakub Olewicz - finał

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
Łukasz Przysiewkowski - finał

 

Bałtycka Olimpiada Geograficzna
Jakub Pypkowski - złoty medal

Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna
Jakub Pypkowski - złoty medal

Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Mateusz Błajda - finał
Robert Welz - finał

Olimpiada Biologiczna
Patrycja Retman - laureat

Olimpiada Chemiczna
Barbara Januszewska - finalista
Mateusz Szot - finalista

Olimpiada Filozoficzna
Nicole Krupa - laureat

Olimpiada Fizyczna
Piotr Dulian - finalista
Tomasz Kościelski - finalista

Olimpiada Geograficzna
Jakub Pypkowski - laureat
Katarzyna Dylewska - finalista
Paweł Korzeb - finalista

Olimpiada Historyczna
Karol Banach - finalista

Olimpiada Informatyczna
Jan Jurkowski - finalista
Jakub Walendowski - finalista

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Jędrzej Kopiszka - finalista

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Mateusz Błajda - laureat
Robert Welz - laureat

Olimpiada Matematyczna
Mateusz Błajda - finalista

Olimpiada Języka Niemieckiego
Beata Haracewiat - finalista

Olimpiada Przedsiębiorczości
Krzysztof Kropidłowski - laureat
Jakub Olewicz - laureat
Anna Burnicka - finalista
Jakub Reniec - finalista
Beniamin Szlachciak - finalista

Olimpiada Statystyczna
Jakub Reniec - laureat

Olimpiada Teologii Katolickiej
Michalina Jazdon - finalista

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Julia Brzykcy - laureat
Karolina Zdunek - finalista

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Krzysztof Kropidłowski - laureat
Wojciech Osesek - finalista
Jakub Reniec - finalista

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Krzysztof Kropidłowski - finalista

Olimpiada Znajomości Afryki
Andrzej Zalewski - finalista

Olimpiada Międzynarodowa z Geografii
Jakub Pypkowski - złoty medal

Olimpiada Bałtycka z Geografii
Jakub Pypkowski - brązowy medal

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Maria Izbaner - finalista
Nicole Krupa - finalista
Przemysław Kubiak - finalista
Wiktor Morawski - finalista
Martyna Retman - finalista

Olimpiada Języka Angielskiego
Damian Gołuński - finalista

Olimpiada Chemiczna
Filip Lachowski - finalista

Olimpiada Fizyczna

Mikołaj Kałdan - laureat
Wiktor Jaśniak - finalista
Paweł Korzeb - finalista
Wojciech Rak - finalista
Jakub Reszke - finalista

Olimpiada Historyczna
Adam Drożyński - laureat
Borys Sadowski - finalista

Olimpiada Filozoficzna
Maria Izbaner - finalista
Wiktor Morawski - finalista

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Tymoteusz Brzeziński - laureat

Olimpiada Geograficzna
Jakub Pypkowski - laureat
Paweł Korzeb - finalista
Mateusz Rasmus - finalista
Kuba Retecki - finalista
Karolina Zdunek - finalista

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Julia Jasiniecka - laureat
Krzysztof Kropidłowski - laureat

Olimpiada Przedsiębiorczości
Julia Jasiniecka - laureat

Olimpiada Teologii Katolickiej
Jakub Pypkowski - finalista

Bałtycka Olimpiada Geograficzna
Jakub Pypkowski - laureat (brązowy medal)

Olimpiada Informatyczna
Michał Tepper - laureat

Olimpiada Matematyczna
Wojciech Kończewski - finalista
Tomasz Żebracki - finalista

Olimpiada Chemiczna
Marek Bebyn - finalista
Filip Lachowski - finalista

Olimpiada Fizyczna
Jakub Jasiulewicz - finalista
Karol Łukanowski - finalista

Olimpiada Geograficzna
Jakub Pypkowski - laureat
Kuba Retecki - laureat
Adam Drożyński - laureat
Mateusz Rasmus - finalista

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Alicja Mrozińska - finalista
Weronika Najmowicz - finalista
Adrianna Rasmus - finalista
Ewa Tokarewicz - finalista

Olimpiada Historyczna
Mateusz Kozielewicz - laureat
Borys Sadowski - laureat

Olimpiada Języka Angielskiego
Weronika Makuch - finalista

Olimpiada Języka Francuskiego
Natalia Welc - finalista
Kamil Wiłnicki - finalista

Olimpiada Języka Hiszpańskiego
Jakub Jaworski - laureat

Olimpiada Języka Niemieckiego
Kamil Wiłnicki - finalista

Olimpiada Filozoficzna
Magdalena Leszczyńska - finalista
Weronika Najmowicz - finalista
Wiktor Morawski - finalista

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Jakub Pypkowski - finalista

Olimpiada Przedsiębiorczości
Konrad Grabowicz - laureat
Nikodem Kramarz - laureat
Celina Adamczyk - finalista

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Nikodem Kramarz - laureat
Konrad Grabowicz - laureat
Emilia Szczukowska - finalista

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Jakub Kelman - finalista

Olimpiada Teologii Katolickiej
Dominika Malotka - finalista

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca