W związku z sytuacją epidemiczną zostały odwołane wszystkie zawody finałowe. Tym samym wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do finału, uzyskały tytuł finalisty. Nie było możliwości uzyskania tytułu laureata.

Olimpiada Biologiczna
Kamila Sobczak (3b) - finalista

Olimpiada Fizyczna
Wiktor Jaśniak (3a) - finalista

Olimpiada Geograficzna
Katarzyna Dylewska (3a) - finalista
Julia Sulik (1d3) - finalista

Olimpiada Języka Angielskiego
Paweł Piątek (3a) - finalista

Olimpiada Informatyczna
Marcin Sarnecki (3a) - finalista

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Zuzanna Krintus (3f) - finalista

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Łukasz Przysiewkowski (2e) - finalista

Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
Jan Gil (3e) - finalista

Olimpiada Teologii Katolickiej
Wiktoria Witucka (3e) - finalista

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Jakub Korzycki (3e) - finalista

Olimpiada Wiedzy o III RP
Łukasz Przysiewkowski (2e) - finalista

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
Łukasz Przysiewkowski (2e) - finalista

Olimpiada Wiedzy Technicznej
Wiktor Jaśniak (3a) - finalista

Olimpiada Fizyczna
Wiktor Zdrojewski (3a) - laureat
Wiktor Jaśniak (2a) - finalista
Mateusz Kulejewski (3d) - finalista

Olimpiada Filozoficzna
Przemysław Kubiak (3e) - finalista

Olimpiada Geograficzna
Katarzyna Dylewska (2a) - finalista

Olimpiada Historyczna
Magdalena Szalewska (3e) - laureat

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Zuzanna Krintus (2f) - finalista

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olga Karamucka (3e) - finalista

Olimpiada Przedmiotowa "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
Stanisław Kozera (1a) - finalista

Olimpiada Teologii Katolickiej
Michalina Jazdon (2f) - finalista
Wiktoria Witucka (2e) - finalista

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Karolina Zdunek (3c) - finalista

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Jakub Olewicz (3a) - finalista

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
Łukasz Przysiewkowski (1e) - finalista

Bałtycka Olimpiada Geograficzna
Jakub Pypkowski - złoty medal

Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna
Jakub Pypkowski - złoty medal

Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Mateusz Błajda - finał
Robert Welz - finał

Olimpiada Biologiczna
Patrycja Retman - laureat

Olimpiada Chemiczna
Barbara Januszewska - finalista
Mateusz Szot - finalista

Olimpiada Filozoficzna
Nicole Krupa - laureat

Olimpiada Fizyczna
Piotr Dulian - finalista
Tomasz Kościelski - finalista

Olimpiada Geograficzna
Jakub Pypkowski - laureat
Katarzyna Dylewska - finalista
Paweł Korzeb - finalista

Olimpiada Historyczna
Karol Banach - finalista

Olimpiada Informatyczna
Jan Jurkowski - finalista
Jakub Walendowski - finalista

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Jędrzej Kopiszka - finalista

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Mateusz Błajda - laureat
Robert Welz - laureat

Olimpiada Matematyczna
Mateusz Błajda - finalista

Olimpiada Języka Niemieckiego
Beata Haracewiat - finalista

Olimpiada Przedsiębiorczości
Krzysztof Kropidłowski - laureat
Jakub Olewicz - laureat
Anna Burnicka - finalista
Jakub Reniec - finalista
Beniamin Szlachciak - finalista

Olimpiada Statystyczna
Jakub Reniec - laureat

Olimpiada Teologii Katolickiej
Michalina Jazdon - finalista

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Julia Brzykcy - laureat
Karolina Zdunek - finalista

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Krzysztof Kropidłowski - laureat
Wojciech Osesek - finalista
Jakub Reniec - finalista

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Krzysztof Kropidłowski - finalista

Olimpiada Znajomości Afryki
Andrzej Zalewski - finalista

Olimpiada Międzynarodowa z Geografii
Jakub Pypkowski - złoty medal

Olimpiada Bałtycka z Geografii
Jakub Pypkowski - brązowy medal

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Maria Izbaner - finalista
Nicole Krupa - finalista
Przemysław Kubiak - finalista
Wiktor Morawski - finalista
Martyna Retman - finalista

Olimpiada Języka Angielskiego
Damian Gołuński - finalista

Olimpiada Chemiczna
Filip Lachowski - finalista

Olimpiada Fizyczna

Mikołaj Kałdan - laureat
Wiktor Jaśniak - finalista
Paweł Korzeb - finalista
Wojciech Rak - finalista
Jakub Reszke - finalista

Olimpiada Historyczna
Adam Drożyński - laureat
Borys Sadowski - finalista

Olimpiada Filozoficzna
Maria Izbaner - finalista
Wiktor Morawski - finalista

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Tymoteusz Brzeziński - laureat

Olimpiada Geograficzna
Jakub Pypkowski - laureat
Paweł Korzeb - finalista
Mateusz Rasmus - finalista
Kuba Retecki - finalista
Karolina Zdunek - finalista

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Julia Jasiniecka - laureat
Krzysztof Kropidłowski - laureat

Olimpiada Przedsiębiorczości
Julia Jasiniecka - laureat

Olimpiada Teologii Katolickiej
Jakub Pypkowski - finalista

46 miejsce w kraju!

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2021".

Współpraca