114 tytułów (80 tytułów laureata, 34 tytuły finalisty)
Bieńkowska Karolina biologia - laureat 3bg
Brzeski Aleksander biologia - finalista 3bg
Brzeski Aleksander historia - laureat 3bg
Budziak Szymon fizyka i astronomia - laureat 3ag
Bugaj Krzysztof historia - finalista 3ag
Cwynar Kamil fizyka - finalista 3ag
Cwynar Kamil informatyka - laureat 3ag
Dahms Medard matematyka - finalista 3ag
Florkowski Łukasz biologia - finalista 3bg
Florkowski Łukasz geografia - laureat 3bg
Furmanek Maciej biologia - laureat 3bg
Grad Adam chemia - finalista 3ag
Grad Adam fizyka - laureat 3ag
Grad Adam język niemiecki - laureat 3ag
Grad Adam matematyka - finalista 3ag
Grad Jakub chemia - laureat 3ag
Grad Jakub fizyka - laureat 3ag
Grad Jakub informatyka - laureat 3ag
Grad Jakub język angielski - finalista 3ag
Grad Jakub język niemiecki - laureat 3ag
Grochocka Weronika chemia - finalista 3ag
Grochocka Weronika informatyka - laureat 3ag
Grochocka Weronika język polski - finalista 3ag
Grzankowski Paweł fizyka i astronomia - laureat 3ag
Grzankowski Paweł informatyka - laureat 3ag
Jaroszewski Jan biologia - finalista 3bg
Jazdon Martyna chemia - laureat 3bg
Jazdon Martyna fizyka - laureat 3bg
Jazdon Martyna język angielski - laureat 3bg
Jazdon Martyna matematyka - laureat 3bg
Jezierski Jan informatyka - laureat 3ag
Jopkiewicz Józef biologia - finalista 3bg
Jopkiewicz Józef fizyka - finalista 3bg
Jopkiewicz Józef chemia - finalista 3bg
Kamecki Tomasz chemia - laureat 3ag
Kamecki Tomasz fizyka - finalista 3ag
Kaniasty Adam fizyka - laureat 3ag
Kaniasty Adam informatyka - laureat 3ag
Kempa Maksymilian historia - finalista 3ag
Kempa Maksymilian język polski - finalista 3ag
Kempa Maksymilian matematyka - finalista 3ag
Kontny Piotr fizyka - finalista 3ag
Kowalczyk Agata biologia - laureat 3bg
Kowalski Hubert chemia - finalista 3ag
Kowalski Hubert fizyka - laureat 3ag
Kowalski Hubert geografia - laureat 3ag
Kowalski Hubert informatyka - laureat 3ag
Kowalski Hubert matematyka - laureat 3ag
Kozielewicz Zuzanna język niemiecki - laureat 3bg
Kryczka Łukasz informatyka - laureat 3ag
Krzeszewska Magdalena biologia - laureat 3bg
Krzeszewska Magdalena matematyka - laureat 3bg
Lazoryk Weronika fizyka i astronomia - laureat 3ag
Lazoryk Weronika informatyka - laureat 3ag
Lazoryk Weronika język angielski - laureat 3ag
Lazoryk Weronika język niemiecki - laureat 3ag
Lazoryk Weronika język rosyjski - laureat 3ag
Lazoryk Weronika matematyka - laureat 3ag
Lewandowski Bartosz historia - finalista 3ag
Lewandowski Bartosz matematyka - finalista 3ag
Maciejewski Michał biologia - finalista 3bg
Merda Mateusz fizyka - laureat 3ag
Nowicki Mikołaj fizyka - laureat 3ag
Nowicki Mikołaj fizyka i astronomia - laureat 3ag
Nowicki Mikołaj matematyka - finalista 3ag
Owedyk Maria biologia - laureat 3bg
Owedyk Maria chemia - laureat 3bg
Owedyk Maria fizyka - laureat 3bg
Owedyk Maria fizyka i astronomia - laureat 3bg
Piekut Aleksandra fizyka - laureat 3bg
Piekut Aleksandra matematyka - laureat 3bg
Pierścińska Karolina geografia - finalista 3bg
Plichta Karol biologia - finalista 3bg
Plichta Karol fizyka - laureat 3bg
Plichta Karol matematyka - laureat 3bg
Polakowski Franciszek biologia - finalista 3ag
Polakowski Franciszek chemia - laureat 3ag
Polakowski Franciszek fizyka - laureat 3ag
Polakowski Franciszek geografia - laureat 3ag
Polakowski Franciszek informatyka - laureat 3ag
Polakowski Franciszek język polski - laureat 3ag
Polakowski Franciszek matematyka - laureat 3ag
Przymus Piotr matematyka - laureat 3ag
Rogalski Kordian chemia - finalista 3ag
Rogalski Kordian informatyka - laureat 3ag
Rogalski Kordian język angielski - laureat 3ag
Rybak Zuzanna biologia - laureat 3bg
Rybak Zuzanna język polski - finalista 3bg
Stankiewicz Olivier fizyka i astronomia - laureat 3ag
Stankiewicz Olivier informatyka - laureat 3ag
Stankiewicz Olivier język angielski - finalista 3ag
Stankiewicz Olivier język polski - laureat 3ag
Sulik Julia chemia - laureat 3ag
Sulik Julia fizyka - laureat 3ag
Sulik Julia geografia - laureat 3ag
Sulik Julia informatyka - laureat 3ag
Sulik Julia język angielski - finalista 3ag
Sulik Julia język polski - laureat 3ag
Sulik Julia matematyka - laureat 3ag
Szefke Katarzyna biologia - laureat 3bg
Sznajdrowska Julia język polski - laureat 3ag
Szymczak Maciej fizyka - laureat 3ag
Szymczak Maciej informatyka - laureat 3ag
Świetlik Agata fizyka - finalista 3ag
Świetlik Agata fizyka i astronomia - laureat 3ag
Tomasik Tyberiusz biologia - laureat 3bg
Tomasik Tyberiusz historia - finalista 3bg
Uklejewska Aleksandra biologia - laureat 3bg
Wojciechowska Julia chemia - finalista 3bg
Zając Michał chemia - laureat 3bg
Zakrzewski Norbert chemia - laureat 3ag
Zakrzewski Norbert fizyka - laureat 3ag
Zakrzewski Norbert historia - laureat 3ag
Zakrzewski Norbert informatyka - laureat 3ag

 

Banach Sandra język polski - finalista 3bg
Bełcikowski Jakub chemia - finalista 3ag
Budziak Łukasz informatyka - laureat 3ag
Cendrowska-Kociuga Wiktoria fizyka - finalista 3bg
Chruszczewska Alicja geografia - laureat 2bg
Chruszczewska Alicja  historia - laureat 2bg
Dahms Medard Liga Zadaniowa - finalista 2ag
Domanowski Antoni język angielski - laureat 3ag
Domanowski Antoni matematyka - laureat 3ag
Dryja Jakub informatyka - laureat 3ag
Dylik Adrianna chemia - finalista 3bg
Florkowski Łukasz biologia - laureat 2bg
Górna Adelina język polski - finalista 3ag
Grad Jakub Liga Zadaniowa - finalista 2ag
Grochocka Weronika język polski - laureat 2ag
Grzankowski Paweł Liga Zadaniowa - finalista 2bg
Hernet Kinga fizyka - laureat 3bg
Ignaczak Adam chemia - laureat 3bg
Ignaczak Adam fizyka - laureat 3bg
Ignaczak Adam geografia - laureat 3bg
Jazdon Martyna Liga Zadaniowa - laureat 2bg
Jedlińska Alicja fizyka - finalista 3bg
Jedlińska Alicja język francuski - finalista 3bg
Kaczan Aleksander informatyka - laureat 3ag
Kałużna Aleksandra język angielski - laureat 2bg
Kaniasty Adam informatyka - laureat 2ag
Kaszyński Dawid informatyka - laureat 3ag
Kempa Maksymilian język polski - finalista 2ag
Kobierowski Paweł chemia - laureat 3bg
Kobierowski Paweł fizyka - laureat 3bg
Kowalczyk Agata biologia - finalista 2bg
Kowalski Hubert fizyka - finalista 2ag
Kowalski Hubert Liga Zadaniowa - laureat 2ag
Kowalski Hubert matematyka - laureat 2ag
Krajnik Bartosz fizyka - laureat  3bg
Kraśnicki Jan fizyka - finalista 3bg
Kraśnicki Jan matematyka - laureat 3bg
Krzeszewska Magdalena biologia - laureat 2bg
Krzeszewska Magdalena Liga Zadaniowa - laureat 2bg
Lazoryk Weronika fizyka - finalista 2ag
Lazoryk Weronika język angielski - finalista 2ag
Lazoryk Weronika język niemiecki - laureat 2ag
Lazoryk Weronika Liga Zadaniowa - laureat 2ag
Lazoryk Weronika matematyka - laureat 2ag
Merda Mateusz Liga Zadaniowa - finalista 2ag
Mikołajczuk Maria fizyka - laureat 3bg
Nalewajk Maria fizyka - laureat 3ag
Nowicki Mikołaj fizyka - finalista 2ag
Nowicki Mikołaj fizyka i astronomia - laureat 2ag
Olszewski Kevin matematyka - laureat 3ag
Osmałek Agata fizyka - laureat 3ag
Osmałek Agata matematyka - laureat 3ag
Osmałek Magdalena fizyka - laureat 3ag
Owedyk Maria fizyka - laureat 2bg
Owedyk Maria fizyka i astronomia - finalista 2bg
Piątkowska Barbara fizyka - finalista 3bg
Piątkowska Barbara język niemiecki - laureat 3bg
Piątkowska Barbara matematyka - finalista 3bg
Piekarski Maciej biologia - finalista 3bg
Piekarski Maciej chemia - finalista 3bg
Piekarski Maciej fizyka - laureat 3bg
Piekarski Maciej fizyka i astronomia - laureat 3bg
Piekarski Maciej geografia - finalista 3bg
Piekarski Maciej język polski - finalista 3bg
Piekarski Maciej matematyka - finalista 3bg
Piekarski Maciej *wos - laureat 3bg
Piekut Aleksandra Liga Zadaniowa - finalista 2bg
Pietrewicz Urszula fizyka - finalista 3ag
Pietrewicz Urszula geografia - finalista 3ag
Plichta Karol fizyka - finalista 2bg
Plichta Karol Liga Zadaniowa - finalista 2bg
Polakowski Franciszek fizyka - laureat 2ag
Polakowski Franciszek Liga Zadaniowa - finalista 2ag
Polakowski Franciszek matematyka - laureat 2ag
Potracka Paulina chemia - laureat 3bg
Potracka Paulina fizyka - finalista 3bg
Potracka Paulina język polski - finalista 3bg
Prątnicki Szymon chemia - laureat 3bg
Prątnicki Szymon fizyka - finalista 3bg
Protasiuk Łukasz fizyka - finalista 3bg
Rogalski Kordian informatyka - laureat 2ag
Rogalski Kordian język polski - laureat 2ag
Sadlok Maria fizyka - finalista 3bg
Schäfer Anna matematyka - laureat 3ag
Szlachciak Gabriel matematyka - laureat 3ag
Skibicka Maria fizyka - laureat 3bg
Skibicka Maria fizyka i astronomia - finalista 3bg
Skibicka Maria geografia - finalista 3bg
Skibicka Maria matematyka - finalista 3bg
Sulik Julia chemia - finalista 2ag
Sulik Julia fizyka - laureat 2ag
Sulik Julia język polski - laureat 2ag
Sulik Julia Liga Zadaniowa - laureat 2ag
Sulik Julia matematyka - laureat 2ag
Sznajdrowska Julia  język polski - finalista 2ag
Tomasik Tyberiusz biologia - finalista 2bg
Tylicka Katarzyna język polski - laureat 3ag
Wiącek Zofia fizyka - finalista 3ag
Wiśniewski Jan chemia - finalista 3ag
Wiśniewski Jan fizyka - laureat 3ag
Wiśniewski Jan geografia - finalista 3ag
Wiśniewski Jan matematyka - laureat 3ag
Włoch Adrianna fizyka - finalista 3bg
Wośko Mikołaj geografia - finalista 3ag
Wośko Mikołaj matematyka - laureat 3ag
Wozowicz Jan fizyka - finalista 3bg
Woźnica Bartosz matematyka - finalista 3ag
Wójtewicz Tymoteusz informatyka - laureat 3ag
Zając Michał język polski - laureat 2bg
Zająkała Szymon matematyka - laureat 3ag
Zakrzewski Norbert fizyka - finalista 2ag
Zakrzewski Norbert fizyka i astronomia - laureat 2ag
Zakrzewski Norbert Liga Zadaniowa - laureat 2ag

 *konkurs kuratoryjny wiedzy o samorządzie terytorialnym

Bąkowska Marcjanna finalista - informatyka 3ag
finalista - język polski
finalista - matematyka
Bełcikowski Jakub finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Bogdan Stefan laureat - informatyka 3ag
finalista - matematyka
Brąszkiewicz Maciej laureat - fizyka 3bg
Brymora Julia laureat - biologia 3bg
finalista - chemia
laureat - fizyka
laureat - język niemiecki
laureat - matematyka
Budziński Jan laureat - informatyka 3ag
Chruścicki Łukasz laureat - fizyka 3ag
finalista - matematyka
Chruszczewska Alicja laureat - język polski 1bg
Cierzniakowski Mateusz finalista - język polski 3bg
Cieślińska Izabela finalista - fizyka 3bg
Cioch Mateusz finalista - fizyka 3ag
finalista - matematyka
Czapiewska Magdalena laureat - fizyka 3ag
finalista - informatyka
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
laureat - matematyka
Dobek Kacper finalista - fizyka 3ag
laureat - informatyka
laureat - matematyka
Dryja Jakub finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Dylewska Katarzyna laureat - fizyka 3ag
laureat - geografia
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
laureat - matematyka
Flinik Dariusz finalista - fizyka 3ag
finalista - fizyka i astronomia
laureat - informatyka
finalista - matematyka
Frischke Julian finalista - fizyka 3ag
laureat - informatyka
laureat - matematyka
Gackowska Barbara laureat - fizyka 3ag
laureat - informatyka
Haj Obeid Esmail laureat - biologia 3bg
Hernet Kinga finalista - fizyka 2bg
finalista - Liga Zadaniowa
Ignaczak Adam laureat - geografia 2bg
finalista - biologia
Janiak Krzysztof finalista - matematyka 3ag
Jankowski Patryk finalista - biologia 3bg
finalista - fizyka
laureat - fizyka i astronomia
Jaśniak Wiktor laureat - fizyka 3ag
laureat - informatyka
laureat - matematyka
Jurczyk Ewa finalista - fizyka 3bg
laureat - matematyka
Kaczan Aleksander finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Kaszyński Dawid finalista - informatyka 2ag
Kliniewski Mikołaj laureat - informatyka 3ag
Kobierowski Paweł laureat - chemia 2bg
laureat - fizyka
Kozłowicz Wojciech laureat - fizyka 3ag
Kozłowska Aleksandra laureat - biologia 3bg
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
Kraśnicki Jan finalista - fizyka 2bg
Lazoryk Weronika laureat - język niemiecki 1ag
Mączka Wojciech finalista - matematyka 3ag
Mikołajczuk Maria laureat - Liga Zadaniowa 2bg
Mostowska Aleksandra finalista - matematyka 3bg
Nalewajk Maria finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Olszewski Kevin finalista - matematyka 2ag
Osmałek Agata finalista - fizyka 2ag
finalista - fizyka i astronomia
Piątek Paweł finalista - matematyka 3ag
Piekarski Maciej finalista - fizyka i astronomia 2bg
laureat - Liga Zadaniowa
laureat - matematyka
Pietrewicz Urszula finalista - fizyka i astronomia 2ag
Pik Aleksandra finalista - biologia 3bg
finalista - chemia
laureat - fizyka
finalista - język polski
finalista - matematyka
Prątnicki Szymon laureat - chemia 2bg
Rasz Monika laureat - fizyka 3ag
finalista - informatyka
finalista - język polski
laureat - matematyka
Repke Mateusz finalista - matematyka 3ag
Różycka Magda laureat - j. francuski 3bg
Rogala Michał laureat - biologia 3bg
Schafer Anna finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Schmiegel Makary laureat - fizyka 3bg
finalista - język polski
finalista - matematyka
Sieńkowska-Siekiera Magdalena laureat - fizyka 3ag
Sitarek Jakub laureat - fizyka 3ag
Skibicka Maria finalista - matematyka 2bg
Szlachciak Gabriel finalista - matematyka 2ag
Ścieszka Stanisław finalista - fizyka 3bg
laureat - informatyka
finalista - matematyka
Śladewska Katarzyna laureat - biologia 3bg
laureat - chemia
laureat - fizyka
laureat - geografia
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
laureat - matematyka
Tylicka Katarzyna finalista - język polski 2ag
finalista - Liga Zadaniowa
Wiśniewski Jan finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Witkowska Oliwia laureat - biologia 3bg
laureat - język polski
Wojciechowski Adam laureat - fizyka 3ag
laureat - informatyka
finalista - matematyka
Wośko Mikołaj finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Woźnica Bartosz finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Wróbel Aleksandra laureat - fizyka 3bg
Zbytniewska Paula finalista - matematyka 2ag

 

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca