Bąkowska Marcjanna finalista - informatyka 3ag
finalista - język polski
finalista - matematyka
Bełcikowski Jakub finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Bogdan Stefan laureat - informatyka 3ag
finalista - matematyka
Brąszkiewicz Maciej laureat - fizyka 3bg
Brymora Julia laureat - biologia 3bg
finalista - chemia
laureat - fizyka
laureat - język niemiecki
laureat - matematyka
Budziński Jan laureat - informatyka 3ag
Chruścicki Łukasz laureat - fizyka 3ag
finalista - matematyka
Chruszczewska Alicja laureat - język polski 1bg
Cierzniakowski Mateusz finalista - język polski 3bg
Cieślińska Izabela finalista - fizyka 3bg
Cioch Mateusz finalista - fizyka 3ag
finalista - matematyka
Czapiewska Magdalena laureat - fizyka 3ag
finalista - informatyka
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
laureat - matematyka
Dobek Kacper finalista - fizyka 3ag
laureat - informatyka
laureat - matematyka
Dryja Jakub finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Dylewska Katarzyna laureat - fizyka 3ag
laureat - geografia
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
laureat - matematyka
Flinik Dariusz finalista - fizyka 3ag
finalista - fizyka i astronomia
laureat - informatyka
finalista - matematyka
Frischke Julian finalista - fizyka 3ag
laureat - informatyka
laureat - matematyka
Gackowska Barbara laureat - fizyka 3ag
laureat - informatyka
Haj Obeid Esmail laureat - biologia 3bg
Hernet Kinga finalista - fizyka 2bg
finalista - Liga Zadaniowa
Ignaczak Adam laureat - geografia 2bg
finalista - biologia
Janiak Krzysztof finalista - matematyka 3ag
Jankowski Patryk finalista - biologia 3bg
finalista - fizyka
laureat - fizyka i astronomia
Jaśniak Wiktor laureat - fizyka 3ag
laureat - informatyka
laureat - matematyka
Jurczyk Ewa finalista - fizyka 3bg
laureat - matematyka
Kaczan Aleksander finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Kaszyński Dawid finalista - informatyka 2ag
Kliniewski Mikołaj laureat - informatyka 3ag
Kobierowski Paweł laureat - chemia 2bg
laureat - fizyka
Kozłowicz Wojciech laureat - fizyka 3ag
Kozłowska Aleksandra laureat - biologia 3bg
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
Kraśnicki Jan finalista - fizyka 2bg
Lazoryk Weronika laureat - język niemiecki 1ag
Mączka Wojciech finalista - matematyka 3ag
Mikołajczuk Maria laureat - Liga Zadaniowa 2bg
Mostowska Aleksandra finalista - matematyka 3bg
Nalewajk Maria finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Olszewski Kevin finalista - matematyka 2ag
Osmałek Agata finalista - fizyka 2ag
finalista - fizyka i astronomia
Piątek Paweł finalista - matematyka 3ag
Piekarski Maciej finalista - fizyka i astronomia 2bg
laureat - Liga Zadaniowa
laureat - matematyka
Pietrewicz Urszula finalista - fizyka i astronomia 2ag
Pik Aleksandra finalista - biologia 3bg
finalista - chemia
laureat - fizyka
finalista - język polski
finalista - matematyka
Prątnicki Szymon laureat - chemia 2bg
Rasz Monika laureat - fizyka 3ag
finalista - informatyka
finalista - język polski
laureat - matematyka
Repke Mateusz finalista - matematyka 3ag
Różycka Magda laureat - j. francuski 3bg
Rogala Michał laureat - biologia 3bg
Schafer Anna finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Schmiegel Makary laureat - fizyka 3bg
finalista - język polski
finalista - matematyka
Sieńkowska-Siekiera Magdalena laureat - fizyka 3ag
Sitarek Jakub laureat - fizyka 3ag
Skibicka Maria finalista - matematyka 2bg
Szlachciak Gabriel finalista - matematyka 2ag
Ścieszka Stanisław finalista - fizyka 3bg
laureat - informatyka
finalista - matematyka
Śladewska Katarzyna laureat - biologia 3bg
laureat - chemia
laureat - fizyka
laureat - geografia
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
laureat - matematyka
Tylicka Katarzyna finalista - język polski 2ag
finalista - Liga Zadaniowa
Wiśniewski Jan finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Witkowska Oliwia laureat - biologia 3bg
laureat - język polski
Wojciechowski Adam laureat - fizyka 3ag
laureat - informatyka
finalista - matematyka
Wośko Mikołaj finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Woźnica Bartosz finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Wróbel Aleksandra laureat - fizyka 3bg
Zbytniewska Paula finalista - matematyka 2ag

 

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
Szymon Dominikowski (3ag) - finalista
Adam Wojciechowski (2ag) - finalista

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
Zofia Marciniak (3ag) - laureat
Jakub Ptasznik (3ag) - laureat
Szymon Dominikowski (3ag) - finalista
Marcin Sarnecki (3ag) - finalista
Magdalena Sieńkowska-Siekiera (2ag) - finalista

1 Balak Michał finalista - j. angielski 3bg
2 Balak Michał finalista - j. niemiecki 3bg
3 Bąkowska Marcjanna laureat - Liga Zadaniowa 2ag
4 Bogdan Stefan finalista - Liga Zadaniowa 2ag
5 Brymora Julia laureat - biologia 2bg
6 Brymora Julia laureat - chemia 2bg
7 Brymora Julia laureat - fizyka 2bg
8 Brymora Julia laureat - j. niemiecki 2bg
9 Brymora Julia laureat - j. polski 2bg
10 Brymora Julia laureat - Liga Zadaniowa 2bg
11 Brymora Julia laureat - matematyka 2bg
12 Bukowska Sara laureat - j. polski 3bg
13 Cierzniakowski Mateusz finalista - historia 2bg
14 Cyrklaff Natalia laureat - j.angielski 3bg
15 Czapiewska Magdalena laureat - fizyka 2ag
16 Czapiewska Magdalena finalista - j. angielski 2ag
17 Czapiewska Magdalena laureat - j. polski 2ag
18 Czapiewska Magdalena laureat - Liga Zadaniowa 2ag
19 Czapiewska Magdalena laureat - matematyka 2ag
20 Dobek Kacper laureat - fizyka 2ag
21 Dobek Kacper finalista - j. angielski 2ag
22 Dobek Kacper laureat - j. polski 2ag
23 Dobek Kacper laureat - Liga Zadaniowa 2ag
24 Dobek Kacper laureat - matematyka 2ag
25 Domanowski Antoni finalista - j. angielski 1ag
26 Domek Anastazja finalista - fizyka 3ag
27 Domek Anastazja laureat - fizyka i astronomia 3ag
28 Domek Anastazja finalista - j. angielski 3ag
29 Domek Anastazja laureat - j. niemiecki 3ag
30 Domek Anastazja laureat - j. polski 3ag
31 Domek Anastazja finalista - matematyka 3ag
32 Dominikowski Szymon laureat - chemia 3ag
33 Dominikowski Szymon laureat - fizyka 3ag
34 Dominikowski Szymon laureat - matematyka 3ag
35 Dondajewski Michał finalista - fizyka 3ag
36 Dondajewski Michał finalista - matematyka 3ag
37 Dylewska Katarzyna laureat - fizyka 2ag
38 Dylewska Katarzyna laureat - geografia 2ag
39 Dylewska Katarzyna laureat - j. niemiecki 2ag
40 Dylewska Katarzyna laureat - j. polski 2ag
41 Dylewska Katarzyna laureat - Liga Zadaniowa 2ag
42 Dyrka Miłosz finalista - fizyka 3ag
43 Dyrka Miłosz finalista - matematyka 3ag
44 Eluszkiewicz Nikodem finalista - fizyka i astronomia 3ag
45 Eluszkiewicz Nikodem laureat - j. angielski 3ag
46 Flemming Olga finalista - matematyka 3bg
47 Foksińska Kinga finalista - fizyka 3bg
48 Foksińska Kinga laureat - matematyka 3bg
49 Frischke Julian finalista - fizyka i astronomia 2ag
50 Frischke Julian laureat - Liga Zadaniowa 2ag
51 Gackowska Barbara laureat - Liga Zadaniowa 2ag
52 Glazik Kamil finalista - chemia 3ag
53 Gołaszewska Martyna finalista - biologia 3bg
54 Gołaszewska Martyna finalista - fizyka i astronomia 3bg
55 Gołaszewska Martyna finalista - geografia 3bg
56 Gołaszewska Martyna laureat - j. niemiecki 3bg
57 Gołaszewska Martyna finalista - j. polski 3bg
58 Gołaszewska Martyna finalista - matematyka 3bg
59 Górnicka Julia finalista - biologia 3bg
60 Górnicka Julia laureat - chemia 3bg
61 Górzyński Eryk finalista - matematyka 3ag
62 Ignaczak Adam finalista - biologia 1bg
63 Ignaczak Adam laureat - geografia 1bg
64 Jankowski Kamil finalista - j. angielski 3ag
65 Jankowski Kamil finalista - matematyka 3ag
66 Jankowski Patryk finalista - fizyka i astronomia 2bg
67 Jankowski Patryk finalista - j. angielski 2bg
68 Jaszowski Mikołaj finalista - historia 3bg
69 Jaśniak Wiktor laureat - fizyka 2ag
70 Jaśniak Wiktor finalista - Liga Zadaniowa 2ag
71 Jaśniak Wiktor finalista - matematyka 2ag
72 Jucewicz Marianna laureat - fizyka 3bg
73 Jucewicz Marianna laureat - j. polski 3bg
74 Jurczyk Ewa finalista - fizyka 2bg
75 Jurczyk Ewa laureat - Liga Zadaniowa 2bg
76 Kalinowski Jan laureat - j. angielski 3bg
77 Kliniewski Mikołaj laureat - Liga Zadaniowa 2ag
78 Kochański Jakub laureat - fizyka 3bg
79 Kochański Jakub finalista - fizyka i astronomia 3bg
80 Kochański Jakub finalista - matematyka 3bg
81 Kochański Kacper finalista - fizyka 3bg
82 Kochański Kacper finalista - fizyka i astronomia 3bg
83 Kontna Monika laureat - Liga Zadaniowa 2ag
84 Kornowska Ewa finalista - fizyka 3bg
85 Kośmicki Mikołaj finalista - biologia 3bg
86 Kulejewski Mateusz laureat - chemia 3bg
87 Kulejewski Mateusz laureat - fizyka 3bg
88 Kulejewski Mateusz finalista - fizyka i astronomia 3bg
89 Kulejewski Mateusz laureat - j. angielski 3bg
90 Kurz Martyna laureat - fizyka 3bg
91 Kurz Martyna finalista - matematyka 3bg
92 Lewicka Antonina finalista - j. angielski 3ag
93 Lewicka Julia finalista - j. angielski 3ag
94 Lewicka Julia finalista - matematyka 3ag
95 Madej Szymon laureat - chemia 3ag
96 Madej Szymon laureat - fizyka 3ag
97 Madej Szymon laureat - matematyka 3ag
98 Małkowski Leszek finalista - historia 3bg
99 Małycha Lidia finalista - fizyka i astronomia 3bg
100 Małycha Lidia laureat - j. niemiecki 3bg
101 Marciniak Zofia laureat - fizyka i astronomia 3ag
102 Marciniak Zofia laureat - matematyka 3ag
103 Mączka Wojciech finalista - historia 2ag
104 Mączka Wojciech finalista - Liga Zadaniowa 2ag
105 Olesiński Jakub laureat - j. angielski 3bg
106 Olesiński Jakub laureat - j. polski 3bg
107 Pelowski Filip laureat - fizyka 3ag
108 Pelowski Filip laureat - fizyka i astronomia 3ag
109 Rasz Monika laureat - fizyka 2ag
110 Rasz Monika finalista - j. angielski 2ag
111 Rasz Monika finalista - j. polski 2ag
112 Rasz Monika laureat - Liga Zadaniowa 2ag
113 Rasz Monika laureat - matematyka 2ag
114 Rogala Michał finalista - biologia 2bg
115 Różycka Magda laureat - j. francuski 2bg
116 Rulnicki Wojciech laureat - fizyka 3bg
117 Sarnecki Marcin laureat - fizyka 3ag
118 Sarnecki Marcin finalista - matematyka 3ag
119 Schmiegel Makary laureat - fizyka 2bg
120 Schmiegel Makary laureat - j. angielski 2bg
121 Schmiegel Makary laureat - j. polski 2bg
122 Schneider Kacper finalista - geografia 3bg
123 Sieńkowska-Siekiera Magdalena finalista - fizyka 2ag
124 Sieńkowska-Siekiera Magdalena laureat - Liga Zadaniowa 2ag
125 Sieńkowska-Siekiera Magdalena finalista - matematyka 2ag
126 Sitarek Jakub laureat - Liga Zadaniowa 2ag
127 Skibicka Maria finalista - matematyka 1bg
128 Staszak Filip finalista - j. angielski 3ag
129 Staszak Filip finalista - matematyka 3ag
130 Szalewska Magdalena laureat - historia 3ag
131 Szalewska Magdalena finalista - j. angielski 3ag
132 Szatlach Kacper laureat - fizyka 3bg
133 Szatlach Kacper finalista - fizyka i astronomia 3bg
134 Szatlach Kacper finalista - geografia 3bg
135 Szmaglińska Dagmara laureat - fizyka 3bg
136 Szoła Alexander laureat - fizyka 3bg
137 Szoła Alexander finalista - fizyka i astronomia 3bg
138 Szoła Alexander laureat - j. angielski 3bg
139 Szot Mateusz laureat - geografia 3ag
140 Szot Mateusz laureat - j. angielski 3ag
141 Szot Mateusz laureat - j. niemiecki 3ag
142 Szot Mateusz finalista - matematyka 3ag
143 Szyperska Anna finalista - j. angielski 2bg
144 Ścieszka Stanisław laureat - fizyka 2bg
145 Ścieszka Stanisław laureat - Liga Zadaniowa 2bg
146 Śladewska Katarzyna laureat - biologia 2bg
147 Śladewska Katarzyna laureat - chemia 2bg
148 Śladewska Katarzyna laureat - fizyka 2bg
149 Tokarczyk Michał laureat - biologia 3bg
150 Tokarczyk Michał laureat - fizyka i astronomia 3bg
151 Włoch Weronika finalista - biologia 3bg
152 Włoch Weronika laureat - chemia 3bg
153 Włoch Weronika laureat - fizyka 3bg
154 Włoch Weronika finalista - fizyka i astronomia 3bg
155 Włoch Weronika laureat - matematyka 3bg
156 Wojciechowski Adam finalista - fizyka 2ag
157 Wojciechowski Adam laureat - Liga Zadaniowa 2ag
158 Wojciechowski Adam laureat - matematyka 2ag
159 Wróbel Aleksandra finalista - j. angielski 2bg
160 Zdrojewski Wiktor laureat - chemia 3ag
161 Zdrojewski Wiktor laureat - fizyka 3ag
162 Zdrojewski Wiktor laureat - matematyka 3ag
163 Zdunek Karolina finalista - biologia 3bg
164 Zdunek Karolina finalista - fizyka 3bg
165 Zdunek Karolina finalista - fizyka i astronomia 3bg
166 Zdunek Karolina laureat - geografia 3bg
1. Andrzejewski Aleksander laureat - fizyka 3ag
2. Andrzejewski Aleksander laureat - matematyka 3ag
3. Andrzejewski Aleksander laureat - historia 3ag
4. Andrzejewski Aleksander laureat - j. angielski 3ag 
5. Andrzejewski Aleksander finalista - fizyka i astronomia  3ag 
6. Błajda Mateusz laureat - fizyka 3ag
7. Błajda Mateusz laureat - matematyka 3ag
8. Błajda Mateusz finalista - j. francuski 3ag
9. Błajda Mateusz finalista - fizyka i astronomia 3ag
10. Brunke Jan laureat - j. angielski 3ag
11. Bugaj Piotr laureat - matematyka 3ag
12. Ciesielska Zuzanna laureat - j. angielski 3ag
13. Domagalski Mikołaj laureat - fizyka 3ag
14. Dulian Piotr laureat - fizyka 3ag
15. Dulian Piotr laureat - matematyka 3ag
16. Dulian Piotr  finalista - fizyka i astronomia 3ag 
17. Gruszczyński Jędrzej laureat - fizyka 3ag
18. Januszewska Barbara laureat - j. polski 3ag
19. Januszewska Barbara laureat - chemia 3ag
20. Jasiniecka Monika laureat - matematyka 3ag
21. Jasiniecka Monika finalista - fizyka i astronomia 3ag
22.  Jurkowski Jan finalista - fizyka i astronomia 3ag 
23.  Kęciński Karol  finalista - fizyka i astronomia 3ag
24. Krajnik Natalia laureat - fizyka 3ag
25. Krajnik Natalia laureat - fizyka i astronomia 3ag
26. Małas Marcin laureat - fizyka 3ag
27. Małas Marcin  finalista - fizyka i astronomia  3ag 
28. Osesek Wojciech laureat - j. polski 3ag
29. Osesek Wojciech laureat - historia 3ag
30. Osesek Wojciech finalista - matematyka 3ag
31. Piątek Aleksandra finalista - fizyka i astronomia   3ag 
32. Pindelski Adam  finalista - j. angielski 3ag 
33. Świerczyńska Agnieszka finalista - j. angielski 3ag 
34. Teske Marek laureat - fizyka 3ag
35. Teske Marek finalista - j. niemiecki 3ag
36. Walendowski Jakub laureat - fizyka 3ag
37. Welz Robert  finalista - fizyka i astronomia 3ag 
38. Wielichowski Eliasz laureat - fizyka 3ag
39. Wielichowski Eliasz laureat - j. angielski  3ag
40. Wielichowski Eliasz  finalista - fizyka i astronomia 3ag 
41. Anaszewicz Filip laureat - chemia 3bg 
42. Balak Aleksandra laureat - j. angielski  3bg
43. Banach Karol laureat - historia 3bg
44. Banach Karol  finalista - fizyka i astronomia   3bg 
45.  Chmura Anna  finalista - fizyka i astronomia  3bg 
46. Czyżewska Dominika laureat - historia 3bg
47. Drzażdżyńska Alicja laureat - j. angielski  3bg
48.  Geściak Magdalena  finalista - fizyka i astronomia  3bg 
49. Jasudowicz Julia laureat - j. angielski  3bg 
50. Jasudowicz Julia laureat - j. francuski 3bg
51. Kiełpikowski Franciszek laureat - biologia 3bg
52.  Kiełpikowski Franciszek finalista - fizyka i astronomia  3bg 
53. Korga Maria laureat - chemia 3bg
54. Korzeb Paweł laureat - j. francuski 3bg
55. Korzeb Paweł laureat - matematyka 3bg
56. Korzeb Paweł laureat - fizyka 3bg
57. Korzeb Paweł laureat - biologia 3bg
58. Korzeb Paweł laureat - chemia 3bg
59. Kotlarek Jan  laureat - j. angielski  3bg 
60. Kotlarek Jan laureat - j. francuski 3bg
61. Kotlarek Jan laureat - geografia 3bg
62.  Muca Piotr  finalista - fizyka i astronomia  3bg 
63. Pankau Magdalena laureat - geografia 3bg
64. Pankau Magdalena finalista - j. francuski 3bg
65. Pankau Magdalena  finalista - fizyka i astronomia  3bg
66. Retman Martyna laureat - j. polski 3bg
67. Retman Martyna laureat - historia 3bg
68. Retman Martyna laureat - geografia 3bg
69. Retman Martyna finalista - j. niemiecki 3bg
70. Retman Martyna finalista - fizyka i astronomia   3bg 
71. Sawala Magdalena laureat - fizyka 3bg
72. Szczechowska Joanna laureat - biologia 3bg
73. Szczechowska Joanna laureat - j. francuski 3bg
74. Szymczak Bartłomiej laureat - matematyka 3bg
75. Tejza Weronika laureat - biologia 3bg
76. Wesołowski Jan laureat - fizyka 3bg
77. Wiśniewska Małgorzata finalista - j. niemiecki 3bg
78. Wiśniewska Małgorzata  finalista - fizyka i astronomia  3bg 
79. Wozikowski Krzysztof  finalista - fizyka i astronomia   3bg 
80. Żygo Aron laureat - j. angielski  3bg
81. Żygo Aron finalista - fizyka i astronomia 3bg
82. Żyżyński Maciej laureat - biologia 3bg
83. Domek Anastazja  finalista - fizyka i astronomia   2ag
84. Dominikowski Szymon laureat - fizyka 2ag
85. Dominikowski Szymon laureat - matematyka 2ag
86. Dominikowski Szymon  laureat - Liga Zadaniowa 2ag 
87. Eluszkiewicz Nikodem  finalista - j. angielski 2ag 
88.  Glazik Kamil  laureat - Liga Zadaniowa 2ag 
89. Górzyński Eryk  laureat - Liga Zadaniowa  2ag
90. Jankowski Kamil  laureat - Liga Zadaniowa  2ag
91. Madej Szymon  laureat - Liga Zadaniowa 2ag 
92. Madej Szymon finalista - fizyka 2ag
93. Marciniak Zofia laureat - fizyka 2ag
94.  Marciniak Zofia laureat - Liga Zadaniowa  2ag 
95. Marciniak Zofia finalista - fizyka i astronomia 2ag 
96. Ptasznik Jakub laureat - matematyka 2ag
97. Sarnecki Marcin Liga Zadaniowa - laureat 2ag 
98. Staszak Filip  laureat - j. angielski 2ag
99. Szot Mateusz  laureat - j. angielski  2ag 
100. Szot Mateusz laureat - geografia 2ag
101.  Szot Mateusz  laureat - Liga Zadaniowa 2ag 
102. Zdrojewski Wiktor laureat - fizyka 2ag
103.  Zdrojewski Wiktor finalista - Liga Zadaniowa  2ag 
104. Cyrklaff Natalia finalista - j. polski 2bg
105. Gołaszewska Martyna laureat - geografia 2bg
106. Gołaszewska Martyna laureat - j. niemiecki 2bg
107. Górnicka Julia laureat - chemia 2bg 
108. Kalinowski Jan  finalista - j. angielski  2bg
109. Kulejewski Mateusz laureat - fizyka 2bg
110. Kulejewski Mateusz  finalista - fizyka i astronomia 2bg 
111. Schneider Kacper laureat - geografia 2bg
112. Szatlach Kacper finalista - fizyka 2bg
113. Szatlach Kacper finalista - fizyka i astronomia   2bg 
114. Tokarczyk Michał  finalista - fizyka i astronomia 2bg
115. Włoch Weronika laureat - fizyka 2bg
116. Zdunek Karolina laureat - geografia 2bg
117. Zdunek Karolina finalista - fizyka i astronomia 2bg 
118. Dylewska Katarzyna laureat - geografia 1ag
119. Jaśniak Wiktor laureat - fizyka 1ag
120. Brymora Julia laureat - j. niemiecki 1bg
121. Różycka Magda laureat - j. francuski 1bg
122. Śladewska Katarzyna laureat - j. polski 1bg

 

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca