Banach Sandra język polski - finalista 3bg
Bełcikowski Jakub chemia - finalista 3ag
Budziak Łukasz informatyka - laureat 3ag
Cendrowska-Kociuga Wiktoria fizyka - finalista 3bg
Chruszczewska Alicja geografia - laureat 2bg
Chruszczewska Alicja  historia - laureat 2bg
Dahms Medard Liga Zadaniowa - finalista 2ag
Domanowski Antoni język angielski - laureat 3ag
Domanowski Antoni matematyka - laureat 3ag
Dryja Jakub informatyka - laureat 3ag
Dylik Adrianna chemia - finalista 3bg
Florkowski Łukasz biologia - laureat 2bg
Górna Adelina język polski - finalista 3ag
Grad Jakub Liga Zadaniowa - finalista 2ag
Grochocka Weronika język polski - laureat 2ag
Grzankowski Paweł Liga Zadaniowa - finalista 2bg
Hernet Kinga fizyka - laureat 3bg
Ignaczak Adam chemia - laureat 3bg
Ignaczak Adam fizyka - laureat 3bg
Ignaczak Adam geografia - laureat 3bg
Jazdon Martyna Liga Zadaniowa - laureat 2bg
Jedlińska Alicja fizyka - finalista 3bg
Jedlińska Alicja język francuski - finalista 3bg
Kaczan Aleksander informatyka - laureat 3ag
Kałużna Aleksandra język angielski - laureat 2bg
Kaniasty Adam informatyka - laureat 2ag
Kaszyński Dawid informatyka - laureat 3ag
Kempa Maksymilian język polski - finalista 2ag
Kobierowski Paweł chemia - laureat 3bg
Kobierowski Paweł fizyka - laureat 3bg
Kowalczyk Agata biologia - finalista 2bg
Kowalski Hubert fizyka - finalista 2ag
Kowalski Hubert Liga Zadaniowa - laureat 2ag
Kowalski Hubert matematyka - laureat 2ag
Krajnik Bartosz fizyka - laureat  3bg
Kraśnicki Jan fizyka - finalista 3bg
Kraśnicki Jan matematyka - laureat 3bg
Krzeszewska Magdalena biologia - laureat 2bg
Krzeszewska Magdalena Liga Zadaniowa - laureat 2bg
Lazoryk Weronika fizyka - finalista 2ag
Lazoryk Weronika język angielski - finalista 2ag
Lazoryk Weronika język niemiecki - laureat 2ag
Lazoryk Weronika Liga Zadaniowa - laureat 2ag
Lazoryk Weronika matematyka - laureat 2ag
Merda Mateusz Liga Zadaniowa - finalista 2ag
Mikołajczuk Maria fizyka - laureat 3bg
Nalewajk Maria fizyka - laureat 3ag
Nowicki Mikołaj fizyka - finalista 2ag
Nowicki Mikołaj fizyka i astronomia - laureat 2ag
Olszewski Kevin matematyka - laureat 3ag
Osmałek Agata fizyka - laureat 3ag
Osmałek Agata matematyka - laureat 3ag
Osmałek Magdalena fizyka - laureat 3ag
Owedyk Maria fizyka - laureat 2bg
Owedyk Maria fizyka i astronomia - finalista 2bg
Piątkowska Barbara fizyka - finalista 3bg
Piątkowska Barbara język niemiecki - laureat 3bg
Piątkowska Barbara matematyka - finalista 3bg
Piekarski Maciej biologia - finalista 3bg
Piekarski Maciej chemia - finalista 3bg
Piekarski Maciej fizyka - laureat 3bg
Piekarski Maciej fizyka i astronomia - laureat 3bg
Piekarski Maciej geografia - finalista 3bg
Piekarski Maciej język polski - finalista 3bg
Piekarski Maciej matematyka - finalista 3bg
Piekarski Maciej *wos - laureat 3bg
Piekut Aleksandra Liga Zadaniowa - finalista 2bg
Pietrewicz Urszula fizyka - finalista 3ag
Pietrewicz Urszula geografia - finalista 3ag
Plichta Karol fizyka - finalista 2bg
Plichta Karol Liga Zadaniowa - finalista 2bg
Polakowski Franciszek fizyka - laureat 2ag
Polakowski Franciszek Liga Zadaniowa - finalista 2ag
Polakowski Franciszek matematyka - laureat 2ag
Potracka Paulina chemia - laureat 3bg
Potracka Paulina fizyka - finalista 3bg
Potracka Paulina język polski - finalista 3bg
Prątnicki Szymon chemia - laureat 3bg
Prątnicki Szymon fizyka - finalista 3bg
Protasiuk Łukasz fizyka - finalista 3bg
Rogalski Kordian informatyka - laureat 2ag
Rogalski Kordian język polski - laureat 2ag
Sadlok Maria fizyka - finalista 3bg
Schäfer Anna matematyka - laureat 3ag
Szlachciak Gabriel matematyka - laureat 3ag
Skibicka Maria fizyka - laureat 3bg
Skibicka Maria fizyka i astronomia - finalista 3bg
Skibicka Maria geografia - finalista 3bg
Skibicka Maria matematyka - finalista 3bg
Sulik Julia chemia - finalista 2ag
Sulik Julia fizyka - laureat 2ag
Sulik Julia język polski - laureat 2ag
Sulik Julia Liga Zadaniowa - laureat 2ag
Sulik Julia matematyka - laureat 2ag
Sznajdrowska Julia  język polski - finalista 2ag
Tomasik Tyberiusz biologia - finalista 2bg
Tylicka Katarzyna język polski - laureat 3ag
Wiącek Zofia fizyka - finalista 3ag
Wiśniewski Jan chemia - finalista 3ag
Wiśniewski Jan fizyka - laureat 3ag
Wiśniewski Jan geografia - finalista 3ag
Wiśniewski Jan matematyka - laureat 3ag
Włoch Adrianna fizyka - finalista 3bg
Wośko Mikołaj geografia - finalista 3ag
Wośko Mikołaj matematyka - laureat 3ag
Wozowicz Jan fizyka - finalista 3bg
Woźnica Bartosz matematyka - finalista 3ag
Wójtewicz Tymoteusz informatyka - laureat 3ag
Zając Michał język polski - laureat 2bg
Zająkała Szymon matematyka - laureat 3ag
Zakrzewski Norbert fizyka - finalista 2ag
Zakrzewski Norbert fizyka i astronomia - laureat 2ag
Zakrzewski Norbert Liga Zadaniowa - laureat 2ag

 *konkurs kuratoryjny wiedzy o samorządzie terytorialnym

Bąkowska Marcjanna finalista - informatyka 3ag
finalista - język polski
finalista - matematyka
Bełcikowski Jakub finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Bogdan Stefan laureat - informatyka 3ag
finalista - matematyka
Brąszkiewicz Maciej laureat - fizyka 3bg
Brymora Julia laureat - biologia 3bg
finalista - chemia
laureat - fizyka
laureat - język niemiecki
laureat - matematyka
Budziński Jan laureat - informatyka 3ag
Chruścicki Łukasz laureat - fizyka 3ag
finalista - matematyka
Chruszczewska Alicja laureat - język polski 1bg
Cierzniakowski Mateusz finalista - język polski 3bg
Cieślińska Izabela finalista - fizyka 3bg
Cioch Mateusz finalista - fizyka 3ag
finalista - matematyka
Czapiewska Magdalena laureat - fizyka 3ag
finalista - informatyka
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
laureat - matematyka
Dobek Kacper finalista - fizyka 3ag
laureat - informatyka
laureat - matematyka
Dryja Jakub finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Dylewska Katarzyna laureat - fizyka 3ag
laureat - geografia
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
laureat - matematyka
Flinik Dariusz finalista - fizyka 3ag
finalista - fizyka i astronomia
laureat - informatyka
finalista - matematyka
Frischke Julian finalista - fizyka 3ag
laureat - informatyka
laureat - matematyka
Gackowska Barbara laureat - fizyka 3ag
laureat - informatyka
Haj Obeid Esmail laureat - biologia 3bg
Hernet Kinga finalista - fizyka 2bg
finalista - Liga Zadaniowa
Ignaczak Adam laureat - geografia 2bg
finalista - biologia
Janiak Krzysztof finalista - matematyka 3ag
Jankowski Patryk finalista - biologia 3bg
finalista - fizyka
laureat - fizyka i astronomia
Jaśniak Wiktor laureat - fizyka 3ag
laureat - informatyka
laureat - matematyka
Jurczyk Ewa finalista - fizyka 3bg
laureat - matematyka
Kaczan Aleksander finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Kaszyński Dawid finalista - informatyka 2ag
Kliniewski Mikołaj laureat - informatyka 3ag
Kobierowski Paweł laureat - chemia 2bg
laureat - fizyka
Kozłowicz Wojciech laureat - fizyka 3ag
Kozłowska Aleksandra laureat - biologia 3bg
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
Kraśnicki Jan finalista - fizyka 2bg
Lazoryk Weronika laureat - język niemiecki 1ag
Mączka Wojciech finalista - matematyka 3ag
Mikołajczuk Maria laureat - Liga Zadaniowa 2bg
Mostowska Aleksandra finalista - matematyka 3bg
Nalewajk Maria finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Olszewski Kevin finalista - matematyka 2ag
Osmałek Agata finalista - fizyka 2ag
finalista - fizyka i astronomia
Piątek Paweł finalista - matematyka 3ag
Piekarski Maciej finalista - fizyka i astronomia 2bg
laureat - Liga Zadaniowa
laureat - matematyka
Pietrewicz Urszula finalista - fizyka i astronomia 2ag
Pik Aleksandra finalista - biologia 3bg
finalista - chemia
laureat - fizyka
finalista - język polski
finalista - matematyka
Prątnicki Szymon laureat - chemia 2bg
Rasz Monika laureat - fizyka 3ag
finalista - informatyka
finalista - język polski
laureat - matematyka
Repke Mateusz finalista - matematyka 3ag
Różycka Magda laureat - j. francuski 3bg
Rogala Michał laureat - biologia 3bg
Schafer Anna finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Schmiegel Makary laureat - fizyka 3bg
finalista - język polski
finalista - matematyka
Sieńkowska-Siekiera Magdalena laureat - fizyka 3ag
Sitarek Jakub laureat - fizyka 3ag
Skibicka Maria finalista - matematyka 2bg
Szlachciak Gabriel finalista - matematyka 2ag
Ścieszka Stanisław finalista - fizyka 3bg
laureat - informatyka
finalista - matematyka
Śladewska Katarzyna laureat - biologia 3bg
laureat - chemia
laureat - fizyka
laureat - geografia
laureat - język niemiecki
laureat - język polski
laureat - matematyka
Tylicka Katarzyna finalista - język polski 2ag
finalista - Liga Zadaniowa
Wiśniewski Jan finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Witkowska Oliwia laureat - biologia 3bg
laureat - język polski
Wojciechowski Adam laureat - fizyka 3ag
laureat - informatyka
finalista - matematyka
Wośko Mikołaj finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Woźnica Bartosz finalista - Liga Zadaniowa 2ag
Wróbel Aleksandra laureat - fizyka 3bg
Zbytniewska Paula finalista - matematyka 2ag

 

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
Szymon Dominikowski (3ag) - finalista
Adam Wojciechowski (2ag) - finalista

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
Zofia Marciniak (3ag) - laureat
Jakub Ptasznik (3ag) - laureat
Szymon Dominikowski (3ag) - finalista
Marcin Sarnecki (3ag) - finalista
Magdalena Sieńkowska-Siekiera (2ag) - finalista

1 Balak Michał finalista - j. angielski 3bg
2 Balak Michał finalista - j. niemiecki 3bg
3 Bąkowska Marcjanna laureat - Liga Zadaniowa 2ag
4 Bogdan Stefan finalista - Liga Zadaniowa 2ag
5 Brymora Julia laureat - biologia 2bg
6 Brymora Julia laureat - chemia 2bg
7 Brymora Julia laureat - fizyka 2bg
8 Brymora Julia laureat - j. niemiecki 2bg
9 Brymora Julia laureat - j. polski 2bg
10 Brymora Julia laureat - Liga Zadaniowa 2bg
11 Brymora Julia laureat - matematyka 2bg
12 Bukowska Sara laureat - j. polski 3bg
13 Cierzniakowski Mateusz finalista - historia 2bg
14 Cyrklaff Natalia laureat - j.angielski 3bg
15 Czapiewska Magdalena laureat - fizyka 2ag
16 Czapiewska Magdalena finalista - j. angielski 2ag
17 Czapiewska Magdalena laureat - j. polski 2ag
18 Czapiewska Magdalena laureat - Liga Zadaniowa 2ag
19 Czapiewska Magdalena laureat - matematyka 2ag
20 Dobek Kacper laureat - fizyka 2ag
21 Dobek Kacper finalista - j. angielski 2ag
22 Dobek Kacper laureat - j. polski 2ag
23 Dobek Kacper laureat - Liga Zadaniowa 2ag
24 Dobek Kacper laureat - matematyka 2ag
25 Domanowski Antoni finalista - j. angielski 1ag
26 Domek Anastazja finalista - fizyka 3ag
27 Domek Anastazja laureat - fizyka i astronomia 3ag
28 Domek Anastazja finalista - j. angielski 3ag
29 Domek Anastazja laureat - j. niemiecki 3ag
30 Domek Anastazja laureat - j. polski 3ag
31 Domek Anastazja finalista - matematyka 3ag
32 Dominikowski Szymon laureat - chemia 3ag
33 Dominikowski Szymon laureat - fizyka 3ag
34 Dominikowski Szymon laureat - matematyka 3ag
35 Dondajewski Michał finalista - fizyka 3ag
36 Dondajewski Michał finalista - matematyka 3ag
37 Dylewska Katarzyna laureat - fizyka 2ag
38 Dylewska Katarzyna laureat - geografia 2ag
39 Dylewska Katarzyna laureat - j. niemiecki 2ag
40 Dylewska Katarzyna laureat - j. polski 2ag
41 Dylewska Katarzyna laureat - Liga Zadaniowa 2ag
42 Dyrka Miłosz finalista - fizyka 3ag
43 Dyrka Miłosz finalista - matematyka 3ag
44 Eluszkiewicz Nikodem finalista - fizyka i astronomia 3ag
45 Eluszkiewicz Nikodem laureat - j. angielski 3ag
46 Flemming Olga finalista - matematyka 3bg
47 Foksińska Kinga finalista - fizyka 3bg
48 Foksińska Kinga laureat - matematyka 3bg
49 Frischke Julian finalista - fizyka i astronomia 2ag
50 Frischke Julian laureat - Liga Zadaniowa 2ag
51 Gackowska Barbara laureat - Liga Zadaniowa 2ag
52 Glazik Kamil finalista - chemia 3ag
53 Gołaszewska Martyna finalista - biologia 3bg
54 Gołaszewska Martyna finalista - fizyka i astronomia 3bg
55 Gołaszewska Martyna finalista - geografia 3bg
56 Gołaszewska Martyna laureat - j. niemiecki 3bg
57 Gołaszewska Martyna finalista - j. polski 3bg
58 Gołaszewska Martyna finalista - matematyka 3bg
59 Górnicka Julia finalista - biologia 3bg
60 Górnicka Julia laureat - chemia 3bg
61 Górzyński Eryk finalista - matematyka 3ag
62 Ignaczak Adam finalista - biologia 1bg
63 Ignaczak Adam laureat - geografia 1bg
64 Jankowski Kamil finalista - j. angielski 3ag
65 Jankowski Kamil finalista - matematyka 3ag
66 Jankowski Patryk finalista - fizyka i astronomia 2bg
67 Jankowski Patryk finalista - j. angielski 2bg
68 Jaszowski Mikołaj finalista - historia 3bg
69 Jaśniak Wiktor laureat - fizyka 2ag
70 Jaśniak Wiktor finalista - Liga Zadaniowa 2ag
71 Jaśniak Wiktor finalista - matematyka 2ag
72 Jucewicz Marianna laureat - fizyka 3bg
73 Jucewicz Marianna laureat - j. polski 3bg
74 Jurczyk Ewa finalista - fizyka 2bg
75 Jurczyk Ewa laureat - Liga Zadaniowa 2bg
76 Kalinowski Jan laureat - j. angielski 3bg
77 Kliniewski Mikołaj laureat - Liga Zadaniowa 2ag
78 Kochański Jakub laureat - fizyka 3bg
79 Kochański Jakub finalista - fizyka i astronomia 3bg
80 Kochański Jakub finalista - matematyka 3bg
81 Kochański Kacper finalista - fizyka 3bg
82 Kochański Kacper finalista - fizyka i astronomia 3bg
83 Kontna Monika laureat - Liga Zadaniowa 2ag
84 Kornowska Ewa finalista - fizyka 3bg
85 Kośmicki Mikołaj finalista - biologia 3bg
86 Kulejewski Mateusz laureat - chemia 3bg
87 Kulejewski Mateusz laureat - fizyka 3bg
88 Kulejewski Mateusz finalista - fizyka i astronomia 3bg
89 Kulejewski Mateusz laureat - j. angielski 3bg
90 Kurz Martyna laureat - fizyka 3bg
91 Kurz Martyna finalista - matematyka 3bg
92 Lewicka Antonina finalista - j. angielski 3ag
93 Lewicka Julia finalista - j. angielski 3ag
94 Lewicka Julia finalista - matematyka 3ag
95 Madej Szymon laureat - chemia 3ag
96 Madej Szymon laureat - fizyka 3ag
97 Madej Szymon laureat - matematyka 3ag
98 Małkowski Leszek finalista - historia 3bg
99 Małycha Lidia finalista - fizyka i astronomia 3bg
100 Małycha Lidia laureat - j. niemiecki 3bg
101 Marciniak Zofia laureat - fizyka i astronomia 3ag
102 Marciniak Zofia laureat - matematyka 3ag
103 Mączka Wojciech finalista - historia 2ag
104 Mączka Wojciech finalista - Liga Zadaniowa 2ag
105 Olesiński Jakub laureat - j. angielski 3bg
106 Olesiński Jakub laureat - j. polski 3bg
107 Pelowski Filip laureat - fizyka 3ag
108 Pelowski Filip laureat - fizyka i astronomia 3ag
109 Rasz Monika laureat - fizyka 2ag
110 Rasz Monika finalista - j. angielski 2ag
111 Rasz Monika finalista - j. polski 2ag
112 Rasz Monika laureat - Liga Zadaniowa 2ag
113 Rasz Monika laureat - matematyka 2ag
114 Rogala Michał finalista - biologia 2bg
115 Różycka Magda laureat - j. francuski 2bg
116 Rulnicki Wojciech laureat - fizyka 3bg
117 Sarnecki Marcin laureat - fizyka 3ag
118 Sarnecki Marcin finalista - matematyka 3ag
119 Schmiegel Makary laureat - fizyka 2bg
120 Schmiegel Makary laureat - j. angielski 2bg
121 Schmiegel Makary laureat - j. polski 2bg
122 Schneider Kacper finalista - geografia 3bg
123 Sieńkowska-Siekiera Magdalena finalista - fizyka 2ag
124 Sieńkowska-Siekiera Magdalena laureat - Liga Zadaniowa 2ag
125 Sieńkowska-Siekiera Magdalena finalista - matematyka 2ag
126 Sitarek Jakub laureat - Liga Zadaniowa 2ag
127 Skibicka Maria finalista - matematyka 1bg
128 Staszak Filip finalista - j. angielski 3ag
129 Staszak Filip finalista - matematyka 3ag
130 Szalewska Magdalena laureat - historia 3ag
131 Szalewska Magdalena finalista - j. angielski 3ag
132 Szatlach Kacper laureat - fizyka 3bg
133 Szatlach Kacper finalista - fizyka i astronomia 3bg
134 Szatlach Kacper finalista - geografia 3bg
135 Szmaglińska Dagmara laureat - fizyka 3bg
136 Szoła Alexander laureat - fizyka 3bg
137 Szoła Alexander finalista - fizyka i astronomia 3bg
138 Szoła Alexander laureat - j. angielski 3bg
139 Szot Mateusz laureat - geografia 3ag
140 Szot Mateusz laureat - j. angielski 3ag
141 Szot Mateusz laureat - j. niemiecki 3ag
142 Szot Mateusz finalista - matematyka 3ag
143 Szyperska Anna finalista - j. angielski 2bg
144 Ścieszka Stanisław laureat - fizyka 2bg
145 Ścieszka Stanisław laureat - Liga Zadaniowa 2bg
146 Śladewska Katarzyna laureat - biologia 2bg
147 Śladewska Katarzyna laureat - chemia 2bg
148 Śladewska Katarzyna laureat - fizyka 2bg
149 Tokarczyk Michał laureat - biologia 3bg
150 Tokarczyk Michał laureat - fizyka i astronomia 3bg
151 Włoch Weronika finalista - biologia 3bg
152 Włoch Weronika laureat - chemia 3bg
153 Włoch Weronika laureat - fizyka 3bg
154 Włoch Weronika finalista - fizyka i astronomia 3bg
155 Włoch Weronika laureat - matematyka 3bg
156 Wojciechowski Adam finalista - fizyka 2ag
157 Wojciechowski Adam laureat - Liga Zadaniowa 2ag
158 Wojciechowski Adam laureat - matematyka 2ag
159 Wróbel Aleksandra finalista - j. angielski 2bg
160 Zdrojewski Wiktor laureat - chemia 3ag
161 Zdrojewski Wiktor laureat - fizyka 3ag
162 Zdrojewski Wiktor laureat - matematyka 3ag
163 Zdunek Karolina finalista - biologia 3bg
164 Zdunek Karolina finalista - fizyka 3bg
165 Zdunek Karolina finalista - fizyka i astronomia 3bg
166 Zdunek Karolina laureat - geografia 3bg

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca