Oświadczenie każdego uczestnika o wyrażeniu zgody na udział  w

konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Bez podpisanego oświadczenia

(przez rodzica) uczeń nie może przystąpić do konkursu.

w załącznikach:

1.harmonogram konkursów w roku szkolnym 2015/2016

2. oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na udział  w

konkursie i przetwarzanie danych osobowych

 

harmonogram

terminarz

zgoda

 

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca