Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w BydgoszczyPiątek, 28 sierpnia 2015 
ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
6
NR
w Bydgoszczy
Trwa ładowanie podstrony...

Rada szkoły

Przy ZSO nr 6 działają dwie rady:

Rada Szkoły przy VI LO w Bydgoszczy
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
75 8142 0007 0000 8413 2000 0001

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy (nowe konto)
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
37 8142 0007 0000 8569 3000 0001

Powołana w roku szkolnym 1990/1991 Rada Szkoły w obecnym składzie obejmuje 9 członków (3 rodziców, 3 uczniów i trzech nauczycieli). Przewodniczącym Rady jest zawsze rodzic, a kadencja Rady trwa trzy lata. Przedstawiciele rodziców i uczniów klas pierwszych zastępują, w obecnym układzie organizacji szkoły, przedstawicieli tych którzy zostali absolwentami naszej Szkoły.

Spotkania Rady Szkoły odbywają się średnio raz w miesiącu, a dzielą się na planowane i nadzwyczajne.

Podstawowym celem działania Rady Szkoły jest wspieranie działań Szkoły związanych z kształceniem i wychowywaniem młodzieży.

Decyzje Rady podejmowane są w głosowaniach tajnych, co sprzyja demokratyzacji życia w szkole jak również świadomym wprowadzaniu młodzieży w procesy decyzyjne.

Nie jednokrotnie Rada Szkoły zmuszona jest wyręczać władze oświatowe i samorządowe w przedsięwzięciach natury inwestycyjnej remontowej lub zaopatrzeniowej.

W spotkaniach Rady obok jej członków w miarę potrzeby biorą udział: Dyrekcja Szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego, a z inicjatywą w tym zakresie występuje Rada lub zainteresowani.
Kształt Rady, jej społeczny charakter, pozwala zachować autonomię decyzji.

Niezbędne do realizacji zadań przez Radę Szkoły pochodzą w głównej mierze ze składek oraz od darczyńców. System gromadzenia pieniędzy obejmuje zwolnienia dla najuboższych, rodzin wieloletnich oraz rodzeństw kształcących się w naszej Szkole.
Wymogiem zwolnienia jest złożenie wiarygodnej informacji u wychowawcy lu bezpośrednio do Rady Szkoły.
Nadrzędną zasadą realizowaną przez Radę Szkoły jest zachowanie proporcji pomiędzy wspomaganiem działalności Szkoły i poszczególnych klas, indywidualnych członków procesu wychowawczo - kształceniowego naszych dzieci.

W ramach celów ogólnoszkolnych przedmiotem szczególnej troski Rady Szkoły jest wyposażenie w pomoce naukowe, książki do biblioteki, nagrody dla wyróżniających się uczniów, nagrody dla olimpijczyków, zakupy sprzętu np. komputerowego, programów, remonty.

Sięgająca 70% część środków stanowi działalność skierowaną do konkretnych klas z możliwością przeznaczenia na cele edukacyjne, np. fakultety dla maturzystów oraz uczniów klas drugich, wycieczkowe, kulturalne, itp.

Dla funkcjonowania tego systemu niezbędne jest wywiązywanie się uczniów, całych klas z zadeklarowanych zobowiązań.

Trzynaście lat istnienia tego systemu, wyniki naszych uczniów na konkursach i olimpiadach, opinia o naszej szkole na wyższych uczelniach wskazują, że przyjęte rozwiązania są skuteczne.
© 2012 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy :: Theme & Engine by KK :: v2.0.1b :: Logowanie :: Wersja mobilna :: Zgłoś problem/sugestię