2bl
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 etyka #ś3 23 wf-1/2 LJ SG1
wf-2/2 #lb SG2
j.polski IZ 52 j.niemiecki-4/6 #b7 82  
1 8:00- 8:45 u_hist.i sp. 65 j.polski IZ 52 j.polski IZ 52 j.angielski-1/4 #i5 65
j.angielski-2/4 #m4 69
j.angielski-3/4 #p1 84
j.angielski-4/4 #l4 62
j.niemiecki-3/6 #b6 82
2 8:55- 9:40 r_biologia-1/2 RS 62
r_chemia-2/2 44
u_hist.i sp. 69 r_chemia 45 j.angielski-1/4 #i5 65
j.angielski-2/4 #m4 69
j.angielski-3/4 #p1 84
j.angielski-4/4 #l4 62
r_biologia RS 64
3 9:50-10:35 r_chemia-1/2 44
r_biologia-2/2 RS 62
matematyka PP 41 r_chemia 45 j.polski IZ 52 r_biologia-1/2 RS 62
r_chemia-2/2 44
4 10:55-11:40 j.polski IZ 62 matematyka PP 41 matematyka PP 64 r_chemia 45 r_chemia-1/2 44
r_biologia-2/2 RS 62
5 11:50-12:35 religia GD 62 j.angielski-1/4 #i5 81
j.angielski-2/4 #m4 44
j.angielski-3/4 #p1 84
j.angielski-4/4 #l4 43
r_biologia RS 62 matematyka PP 43 godz.wych MS 46
6 12:45-13:30 religia GD 62 j.francuski-1/6 #r4 85
j.francuski-2/6 #v3 24
j.niemiecki-4/6 #b7 82
j.niemiecki-5/6 #si 63
j.niemiecki-6/6 #k3 83
r_biologia RS 62 j.francuski-1/6 #r4 85
j.francuski-2/6 #v3 86
j.niemiecki-3/6 #b6 82
j.niemiecki-5/6 #si 63
u_nie-6/6 #k8 83
wf-1/2 WW SG2
wf-2/2 #lb S
7 13:40-14:25   u_fra-1/6 #r9 85
u_nie-4/6 #bc 82
u_nie-5/6 #sm 63
j.niemiecki-6/6 #k3 83
u_fiz_med AR 67 u_fra-2/6 #v5 86
u_nie-3/6 #bb 82
wf-1/2 WW SG2
wf-2/2 #lb SG1
Obowiązuje od: 19 listopada 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum