2al
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   matematyka ZO 41 j.angielski-1/4 #k1 86
j.angielski-2/4 #m3 42
j.angielski-3/4 #i3 22
j.angielski-4/4 #s7 43
  etyka-1/6 #ś3 23
1 8:00- 8:45 u_hist.i sp. NP 43 matematyka ZO 41 j.angielski-1/4 #k1 86
j.angielski-2/4 #m3 42
j.angielski-3/4 #i3 32
j.angielski-4/4 #s7 81
j.francuski-1/6 #b4 85
j.francuski-2/6 #t5 64
j.niemiecki-3/6 #se 63
j.niemiecki-4/6 #pe 84
j.niemiecki-5/6 #b8 82
j.niemiecki-6/6 #k9 83
r_informat.-1/2 We 32
2 8:55- 9:40 r_fizyka-1/2 AR 67
r_informat.-2/2 We 27
u_fra-1/6 #b5 85
u_fra-2/6 #t9 67
u_nie-3/6 #sh 27
u_nie-4/6 #ph 84
u_nie-5/6 #bc 82
u_nie-6/6 #kd 83
matematyka ZO 41 j.francuski-1/6 #b4 85
j.francuski-2/6 #t5 64
j.niemiecki-3/6 #se 63
j.niemiecki-4/6 #pe 84
j.niemiecki-5/6 #b8 82
j.niemiecki-6/6 #k9 83
j.angielski-1/4 #k1 41
j.angielski-2/4 #m3 63
j.angielski-3/4 #i3 27
j.angielski-4/4 #s7 86
3 9:50-10:35 r_informat.-1/2 We 27
r_fizyka-2/2 AR 67
j.polski DG 23 r_matematyka ZO 41 r_fizyka AR 67 j.polski DG 41
4 10:55-11:40 Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne wf-1/2 #r1 43
wf-2/2 IK 22
matematyka ZO 41
5 11:50-12:35 Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne r_matematyka ZO 41 u_hist.i sp. NP 23
6 12:45-13:30       j.polski DG 46 r_fizyka AR 67
7 13:40-14:25       r_informat.-2/2 We 32 r_informat.-2/2 We 31
Obowiązuje od: 19 do 23 marca 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum