2cl
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf-2/2 IK SG2 r_chemia GA 45 r_chemia GA 44   etyka-1/6 #ś3 23
u_nie-6/6 #kf 83
1 8:00- 8:45 u_fiz_med BP 65 u_hist.i sp. JK 23 r_chemia-1/2 GA 44
r_biologia-2/2 RS 62
r_chemia GA 44 r_biologia RS 62
2 8:55- 9:40 j.polski IZ 52 u_hist.i sp. JK 23 r_biologia-1/2 RS 62
r_chemia-2/2 GA 44
r_biologia-1/2 RS 62
r_chemia-2/2 GA 44
r_biologia RS 62
3 9:50-10:35 j.polski IZ 52 j.polski IZ 52 j.polski IZ 52 r_chemia-1/2 GA 44
r_biologia-2/2 RS 62
wf-1/2 LL SG1
wf-2/2 IK S
4 10:55-11:40 j.angielski-1/4 #k2 86
j.angielski-2/4 #m4 84
j.angielski-3/4 #i9 82
j.angielski-4/4 #l3 85
matematyka JJ 43 j.polski IZ 52 j.francuski-1/6 #p6 43
j.francuski-2/6 #t6 85
j.niemiecki-3/6 #sy 64
j.niemiecki-4/6 #pf 84
j.niemiecki-5/6 #b9 82
j.niemiecki-6/6 #ka 83
wf-1/2 LL S
wf-2/2 IK SG2
5 11:50-12:35 j.angielski-1/4 #k2 86
j.angielski-2/4 #m4 84
j.angielski-3/4 #i9 82
j.angielski-4/4 #l3 85
religia Pr 81 godz.wych MK 86 j.francuski-1/6 #p6 43
j.francuski-2/6 #t6 85
j.niemiecki-3/6 #sy 64
j.niemiecki-4/6 #pf 84
j.niemiecki-5/6 #b9 82
j.niemiecki-6/6 #ka 83
matematyka JJ 43
6 12:45-13:30 wf-1/2 LL SG1 religia Pr 81 u_fra-1/6 #p7 86
u_fra-2/6 #t0 85
u_nie-3/6 #ke 83
u_nie-4/6 #pi 84
u_nie-5/6 #bd 82
r_biologia RS 62 matematyka JJ 43
7 13:40-14:25       j.angielski-1/4 #k2 86
j.angielski-2/4 #m4 82
j.angielski-3/4 #i9 83
j.angielski-4/4 #l3 85
 
8 14:35-15:20       matematyka JJ 43  
Obowiązuje od: 28 maja 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum