2dl
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 matematyka We 24 MR dz / KL chł j.angielski-1/4 #k1 86
j.angielski-2/4 #m3 42
j.angielski-3/4 #i3 22
j.angielski-4/4 #s7 43
  etyka-1/6 #ś3 23
1 8:00- 8:45 godz.wych Pi 44 MR dz / KL chł j.angielski-1/4 #k1 86
j.angielski-2/4 #m3 42
j.angielski-3/4 #i3 32
j.angielski-4/4 #s7 81
j.francuski-1/6 #b4 85
j.francuski-2/6 #t5 64
j.niemiecki-3/6 #se 63
j.niemiecki-4/6 #pe 84
j.niemiecki-5/6 #b8 82
j.niemiecki-6/6 #k9 83
u_mat AK 24
2 8:55- 9:40 u_grafika-1/2 KH 31
r_informat.-2/2 Pi 32
u_fra-1/6 #b5 85
u_fra-2/6 #t9 67
u_nie-3/6 #sh 27
u_nie-4/6 #ph 84
u_nie-5/6 #bc 82
u_nie-6/6 #kd 83
j.polski DG 23 j.francuski-1/6 #b4 85
j.francuski-2/6 #t5 64
j.niemiecki-3/6 #se 63
j.niemiecki-4/6 #pe 84
j.niemiecki-5/6 #b8 82
j.niemiecki-6/6 #k9 83
j.angielski-1/4 #k1 41
j.angielski-2/4 #m3 63
j.angielski-3/4 #i3 27
j.angielski-4/4 #s7 86
3 9:50-10:35 r_informat.-1/2 Pi 32
u_grafika-2/2 KH 31
r_matematyka We 41 matematyka We 61 j.polski DG 69 matematyka We 43
4 10:55-11:40 Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne wf-1/2 #r1 43
wf-2/2 KL S
r_fizyka-1/2 PM 69
r_informat.-2/2 Pi 32
5 11:50-12:35 Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne r_fizyka PM 69 r_informat.-1/2 Pi 32
r_fizyka-2/2 PM 69
6 12:45-13:30       matematyka We 41 u_hist.i sp. JK 69
Obowiązuje od: 19 do 23 marca 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum