2el
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf-2/3 #la SG1   matematyka BZ 42 r_j.polski-1/3 NA 46
r_mat_Ek-2/3 BZ 42
u_fiz_przyr-3/3 BP 67
etyka-1/6 #ś3 23
u_nie-6/6 #kf 83
1 8:00- 8:45 wf-2/3 #la S
wf-3/3 #r2 SG1
  matematyka BZ 42 j.polski NA 46 wf-1/3 SG1
wf-3/3 #r2 S
2 8:55- 9:40 matematyka BZ 42   r_historia-1/3 42
r_geografia-2/3 WO 65
r_chemia-3/3 AW 45
j.polski NA 46 wf-1/3 SG2
wf-3/3 #r2 SG1
3 9:50-10:35 r_historia-1/3 23
u_hist.i sp.-3/3,2/3 #pk 65
u_hist.i sp.-3/3,2/3 #pk 65
religia Pr 44 r_wos-1/3 42
r_geografia-2/3 WO 65
r_chemia-3/3 AW 45
r_wos-1/3 23
r_informat.-2/3 Pi 32
r_mat_Prz-3/3 BZ 42
matematyka BZ 42
4 10:55-11:40 r_historia-1/3 23
u_hist.i sp.-3/3,2/3 #pk 65
u_hist.i sp.-3/3,2/3 #pk 65
religia Pr 81 j.polski NA 46 j.francuski-1/6 #p6 43
j.francuski-2/6 #t6 85
j.niemiecki-3/6 #sy 64
j.niemiecki-4/6 #pf 84
j.niemiecki-5/6 #b9 82
j.niemiecki-6/6 #ka 83
j.angielski-1/4 #i5 82
j.angielski-2/4 #s8 84
j.angielski-3/4 #f5 86
j.angielski-4/4 #l4 85
5 11:50-12:35 r_wos-1/3 23
r_mat_Ek-2/3 BZ 42
r_biologia-3/3 IP 62
j.angielski-1/4 #i5 86
j.angielski-2/4 #s8 62
j.angielski-3/4 #f5 52
j.angielski-4/4 #l4 85
j.polski NA 46 j.francuski-1/6 #p6 43
j.francuski-2/6 #t6 85
j.niemiecki-3/6 #sy 64
j.niemiecki-4/6 #pf 84
j.niemiecki-5/6 #b9 82
j.niemiecki-6/6 #ka 83
j.angielski-1/4 #i5 82
j.angielski-2/4 #s8 84
j.angielski-3/4 #f5 86
j.angielski-4/4 #l4 85
6 12:45-13:30 r_wos-1/3 23
r_mat_Ek-2/3 BZ 42
r_biologia-3/3 IP 62
j.polski NA 46 u_fra-1/6 #p7 86
u_fra-2/6 #t0 85
u_nie-3/6 #ke 83
u_nie-4/6 #pi 84
u_nie-5/6 #bd 82
r_historia-1/3 23
r_informat.-2/3 Pi 32
r_chemia-3/3 AW 45
u_przyroda-1/3 BC 61
r_geografia-2/3 WO 65
r_mat_Prz-3/3 BZ 42
7 13:40-14:25 wf-1/3 S godz.wych NA 46   r_historia-1/3 23
r_informat.-2/3 Pi 32
r_biologia-3/3 IP 61
u_przyroda-1/3 BC 61
u_ekonomia-2/3 KS 31
r_biologia-3/3 IP 64
8 14:35-15:20   r_j.polski-1/3 NA 46
r_geografia-2/3 WO 65
r_chemia-3/3 AW 45
    wf-2/3 #la SG1
Obowiązuje od: 28 maja 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum