1al
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         etyka-1/6 #ś3 23
1 8:00- 8:45       r_informat.-1/2 Pi 32
chemia-2/2 45
przedsięb. KS 64
2 8:55- 9:40   religia PT 81 matematyka We 24 chemia-1/2 45
r_informat.-2/2 Pi 32
r_matematyka We 43
3 9:50-10:35 j.francuski-1/6 #t7 85
j.francuski-2/6 #p8 62
j.niemiecki-3/6 #pg 84
j.niemiecki-4/6 #ba 82
j.niemiecki-5/6 #sf 63
j.niemiecki-6/6 #kb 86
religia PT 81 j.francuski-1/6 #t7 85
j.francuski-2/6 #p8 86
j.niemiecki-3/6 #pg 84
j.niemiecki-4/6 #ba 82
j.niemiecki-5/6 #sf 63
j.niemiecki-6/6 #kb 83
godz.wych SR 31 biologia-1/2 BC 61
r_informat.-2/2 Pi 32
4 10:55-11:40 j.polski DG 46 wf-1/2 #lc S
wf-2/2 LJ SG2
j.francuski-1/6 #t7 85
j.francuski-2/6 #p8 86
j.niemiecki-3/6 #pg 84
j.niemiecki-4/6 #ba 82
j.niemiecki-5/6 #sf 63
j.niemiecki-6/6 #kb 83
j.angielski-1/4 #i6 81
j.angielski-2/4 #s4 22
j.angielski-3/4 #f6 86
j.angielski-4/4 #l5 63
geografia WO 65
5 11:50-12:35 historia 43 matematyka We 24 kultura IZ 41 j.angielski-1/4 #i6 81
j.angielski-2/4 #s4 22
j.angielski-3/4 #f6 86
j.angielski-4/4 #l5 63
r_fizyka AR 67
6 12:45-13:30 j.angielski-1/4 #i6 82
j.angielski-2/4 #s4 83
j.angielski-3/4 #f6 86
j.angielski-4/4 #l5 85
matematyka We 24 j.polski DG 46 przedsięb. KS 65 j.polski DG 46
7 13:40-14:25 wf-1/2 #lc SG1 wos 42 r_fizyka-1/2 AR 67
biologia-2/2 BC 62
e_dla_bezp MR 52 wf-2/2 LJ S
8 14:35-15:20   historia 42 r_informat.-1/2 Pi 32
r_fizyka-2/2 AR 67
   
Obowiązuje od: 28 maja 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum