1al
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         etyka-1/6 #ś3 23
1 8:00- 8:45 matematyka We 24 matematyka We 67 r_fizyka-1/2 AR 67 r_informat.-1/2 Pi 32
chemia-2/2 45
r_fizyka AR 67
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/4 #i6 82
j.angielski-2/4 #s4 83
j.angielski-3/4 #f6 81
j.angielski-4/4 #l5 62
przedsięb. KS 62 r_informat.-1/2 Pi 32
r_fizyka-2/2 AR 67
chemia-1/2 45
r_informat.-2/2 Pi 32
r_matematyka We 43
3 9:50-10:35 j.francuski-1/6 #t7 85
j.francuski-2/6 #sq 64
j.niemiecki-3/6 #pg 81
j.niemiecki-4/6 #ba 68
j.niemiecki-5/6 #sf 84
j.niemiecki-6/6 #kb 12
historia 81 j.francuski-1/6 #t7 85
j.francuski-2/6 #sq 81
j.niemiecki-3/6 #pg 84
j.niemiecki-4/6 #ba 82
j.niemiecki-5/6 #sf 63
j.niemiecki-6/6 #kb 83
godz.wych SR 31 biologia-1/2 BC 62
r_informat.-2/2 Pi 32
4 10:55-11:40 Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne j.angielski-1/4 #i6 12
j.angielski-2/4 #s4 27
j.angielski-3/4 #f6 86
j.angielski-4/4 #l5 4
geografia WO 65
5 11:50-12:35 Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje Wielkopostne j.angielski-1/4 #i6 12
j.angielski-2/4 #s4 27
j.angielski-3/4 #f6 86
j.angielski-4/4 #l5 4
j.polski DG 46
6 12:45-13:30       przedsięb. KS 65 j.polski DG 46
7 13:40-14:25       biologia-2/2 BC 62 wf-2/2 LJ S
Obowiązuje od: 19 do 23 marca 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum