1cl
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         etyka-1/6 #ś3 23
1 8:00- 8:45 historia JK 24   wf-1/2 LJ SG1
wf-2/2 #ld SG2
godz.wych JK 23 j.francuski-1/6 #t8 85
j.francuski-2/6 #p9 22
j.niemiecki-3/6 #sz 46
j.niemiecki-4/6 #bb 82
j.niemiecki-5/6 #sg 63
j.niemiecki-6/6 #kc 83
2 8:55- 9:40 j.francuski-1/6 #t8 85
j.francuski-2/6 #p9 62
j.niemiecki-3/6 #sz 64
j.niemiecki-4/6 #bb 82
j.niemiecki-5/6 #sg 63
j.niemiecki-6/6 #kc 86
j.angielski-1/4 #k5 65
j.angielski-2/4 #m5 42
j.angielski-3/4 #p2 86
j.angielski-4/4 #l6 61
wf-1/2 LJ SG1
wf-2/2 #ld S
matematyka PP 24 j.francuski-1/6 #t8 85
j.francuski-2/6 #p9 22
j.niemiecki-3/6 #sz 46
j.niemiecki-4/6 #bb 82
j.niemiecki-5/6 #sg 63
j.niemiecki-6/6 #kc 83
3 9:50-10:35 r_chemia 44 j.angielski-1/4 #k5 65
j.angielski-2/4 #m5 82
j.angielski-3/4 #p2 86
j.angielski-4/4 #l6 85
u_fiz_roz GF 68 matematyka PP 24 r_chemia-1/2 44
e_dla_bezp-2/2 MR 27
4 10:55-11:40 matematyka PP 41 informatyka-1/2 KS 31
u_fiz_roz-2/2 GF 68
wos JK 23 przedsięb. KS 65 r_biologia BC 61
5 11:50-12:35 geografia WO 64 u_fiz_roz-1/2 GF 68
informatyka-2/2 KS 31
r_biologia-1/2 BC 62
r_chemia-2/2 45
historia JK 52 j.polski WU 22
6 12:45-13:30 j.polski WU 22 j.polski WU 22 e_dla_bezp-1/2 MR 27 j.angielski-1/4 #k5 86
j.angielski-2/4 #m5 82
j.angielski-3/4 #p2 84
j.angielski-4/4 #l6 85
kultura WU 22
7 13:40-14:25 przedsięb. KS 65 religia Pr 81   r_biologia-2/2 BC 62 religia Pr 81
Obowiązuje od: 28 maja 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum