1eE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 r_informat. ZO 32 religia #pl 44     etyka-1/6 #ś3 23
1 8:00- 8:45 r_informat. ZO 32 r_matematyka PP 41 historia #ś1 24 r_geografia WO 65 j.francuski-1/6 #t8 85
j.francuski-2/6 #p9 22
j.niemiecki-3/6 #sz 46
j.niemiecki-4/6 #bb 82
j.niemiecki-5/6 #sg 63
j.niemiecki-6/6 #kc 83
2 8:55- 9:40 j.francuski-1/6 #t8 85
j.francuski-2/6 #p9 62
j.niemiecki-3/6 #sz 64
j.niemiecki-4/6 #bb 82
j.niemiecki-5/6 #sg 63
j.niemiecki-6/6 #kc 86
wf-1/2 #le SG1
wf-2/2 #lb SG2
przedsięb. #sn 64 j.angielski-1/4 #p4 43
j.angielski-2/4 #i7 81
j.angielski-3/4 #p3 86
j.angielski-4/4 #l7 61
j.francuski-1/6 #t8 85
j.francuski-2/6 #p9 22
j.niemiecki-3/6 #sz 46
j.niemiecki-4/6 #bb 82
j.niemiecki-5/6 #sg 63
j.niemiecki-6/6 #kc 83
3 9:50-10:35 j.polski #b1 46 wf-1/2 #le SG2
wf-2/2 #lb S
matematyka #j1 43 j.angielski-1/4 #p4 43
j.angielski-2/4 #i7 81
j.angielski-3/4 #p3 86
j.angielski-4/4 #l7 61
j.polski #b1 52
4 10:55-11:40 matematyka #j1 43 j.angielski-1/4 #p4 62
j.angielski-2/4 #i7 82
j.angielski-3/4 #p3 86
j.angielski-4/4 #l7 85
matematyka #j1 43 historia #ś1 23 godz.wych #w3 45
5 11:50-12:35 e_dla_bezp-1/2 #r3 27 r_geografia WO 65 j.polski #b1 52 przedsięb. #sn 65 wos #kg 45
6 12:45-13:30     kultura #b2 52 e_dla_bezp-2/2 #r5 27  
7 13:40-14:25     religia #pl 81    
Obowiązuje od: 28 maja 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum