3dl
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 j.angielski-1/4 #s1 83
j.angielski-2/4 #i1 82
j.angielski-3/4 #s5 85
j.angielski-4/4 #m1 84
    godz.wych WU 22  
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/4 #s1 83
j.angielski-2/4 #i1 82
j.angielski-3/4 #s5 85
j.angielski-4/4 #m1 84
r_matematyka AK 24 j.francuski-1/6 #b3 85
j.francuski-2/6 #t2 61
j.niemiecki-3/6 #sb 63
j.niemiecki-4/6 #pb 84
j.niemiecki-5/6 #b6 82
j.niemiecki-6/6 #k7 83
j.polski WU 22 j.angielski-1/4 #s1 65
j.angielski-2/4 #i1 43
j.angielski-3/4 #s5 86
j.angielski-4/4 #m1 63
2 8:55- 9:40 wf-1/2 #l8 4
wf-2/2 WW SG2
matematyka AK 24 wf-1/2 #l8 S
wf-2/2 WW SG2
r_matematyka AK 24 r_fizyka AR 67
3 9:50-10:35 wf-1/2 #l8 SG2
wf-2/2 WW SG1
j.francuski-1/6 #b3 85
j.francuski-2/6 #t2 67
j.niemiecki-3/6 #sb 63
j.niemiecki-4/6 #pb 84
j.niemiecki-5/6 #b6 82
j.niemiecki-6/6 #k7 83
wf-1/2 #l8 SG2
wf-2/2 WW S
u_mat AK 24 j.polski WU 46
4 10:55-11:40 r_fizyka AR 67 u_hist.i sp. 23 j.polski WU 22 religia Pr 81 r_fizyka-1/2 AR 67
r_informat.-2/2 We 31
5 11:50-12:35 r_informat.-2/2 We 31 u_hist.i sp. 23 j.polski WU 22 religia Pr 81 r_informat.-1/2 We 31
r_fizyka-2/2 AR 67
6 12:45-13:30 r_informat.-2/2 We 31 r_informat.-1/2 We 32
r_fizyka-2/2 AR 67
matematyka AK 24   r_informat.-1/2 We 31
7 13:40-14:25   r_fizyka-1/2 AR 67 matematyka AK 24    
Obowiązuje od: 9 kwietnia 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum