2al
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 etyka #ś3 23 matematyka We 41 r_informat.-2/2 Pi 32 j.niemiecki-4/6 #b7 82  
1 8:00- 8:45 matematyka We 41 matematyka We 41 r_informat.-2/2 Pi 32 r_fizyka-1/2 AR 67
r_informat.-2/2 Pi 32
j.niemiecki-3/6 #b6 82
2 8:55- 9:40 wf-1/2 #sp SG2
wf-2/2 LJ SG1
r_fizyka AR 67 wf-1/2 #kd SG2
wf-2/2 LJ 27
r_informat.-1/2 Pi 32
r_fizyka-2/2 AR 67
godz.wych SR 65
3 9:50-10:35 wf-1/2 #sp S
wf-2/2 LJ SG1
j.angielski-1/4 #i4 81
j.angielski-2/4 #s5 84
j.angielski-3/4 #m5 86
j.angielski-4/4 #l3 65
r_fizyka AR 67 r_matematyka We 43 j.polski DG 46
4 10:55-11:40 j.polski DG 46 r_informat.-1/2 Pi 32
r_fizyka-2/2 AR 67
r_matematyka We 67 j.polski DG 46 matematyka We 41
5 11:50-12:35 u_hist.i sp. 68 r_fizyka-1/2 AR 67
r_informat.-2/2 Pi 32
j.polski DG 21 j.polski DG 46 r_matematyka We 41
6 12:45-13:30 u_hist.i sp. 68 j.francuski-1/6 #r4 85
j.francuski-2/6 #v3 24
j.niemiecki-4/6 #b7 82
j.niemiecki-5/6 #si 63
j.niemiecki-6/6 #k3 83
r_informat.-1/2 Pi 32 j.francuski-1/6 #r4 85
j.francuski-2/6 #v3 86
j.niemiecki-3/6 #b6 82
j.niemiecki-5/6 #si 63
u_nie-6/6 #k8 83
j.angielski-1/4 #i4 82
j.angielski-2/4 #s5 84
j.angielski-3/4 #m5 83
j.angielski-4/4 #l3 85
7 13:40-14:25 religia GD 62 u_fra-1/6 #r9 85
u_nie-4/6 #bc 82
u_nie-5/6 #sm 63
j.niemiecki-6/6 #k3 83
r_informat.-1/2 Pi 32 u_fra-2/6 #v5 86
u_nie-3/6 #bb 82
j.angielski-1/4 #i4 82
j.angielski-2/4 #s5 84
j.angielski-3/4 #m5 83
j.angielski-4/4 #l3 85
8 14:35-15:20 religia GD 62        
Obowiązuje od: 19 listopada 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-12-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum