Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy
VI Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum nr 50
ZSO nr 6 w Bydgoszczy
VI LO - Gim 50
Atos Bydgoszcz

Rada szkoły

Przy ZSO nr 6 działają dwie rady: Rada Szkoły przy VI LO w Bydgoszczy Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 75 8142 0007 0000 8413 2000 0001 Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy (nowe konto) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 37 8142 0007 0000 8569 3000 0001
Powołana w roku szkolnym 1990/1991 Rada Szkoły w obecnym składzie obejmuje 9 członków (3 rodziców, 3 uczniów i trzech nauczycieli). Przewodniczącym Rady jest zawsze rodzic, a kadencja Rady trwa trzy lata. Przedstawiciele rodziców i uczniów klas pierwszych zastępują, w obecnym układzie organizacji szkoły, przedstawicieli tych którzy zostali absolwentami naszej Szkoły. Spotkania Rady Szkoły odbywają się średnio raz w miesiącu, a dzielą się na planowane i nadzwyczajne. Podstawowym celem działania Rady Szkoły jest wspieranie działań Szkoły związanych z kształceniem i wychowywaniem młodzieży. Decyzje Rady podejmowane są w głosowaniach tajnych, co sprzyja demokratyzacji życia w szkole jak również świadomym wprowadzaniu młodzieży w procesy decyzyjne. Nie jednokrotnie Rada Szkoły zmuszona jest wyręczać władze oświatowe i samorządowe w przedsięwzięciach natury inwestycyjnej remontowej lub zaopatrzeniowej. W spotkaniach Rady obok jej członków w miarę potrzeby biorą udział: Dyrekcja Szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego, a z inicjatywą w tym zakresie występuje Rada lub zainteresowani. Kształt Rady, jej społeczny charakter, pozwala zachować autonomię decyzji. Niezbędne do realizacji zadań przez Radę Szkoły pochodzą w głównej mierze ze składek oraz od darczyńców. System gromadzenia pieniędzy obejmuje zwolnienia dla najuboższych, rodzin wieloletnich oraz rodzeństw kształcących się w naszej Szkole. Wymogiem zwolnienia jest złożenie wiarygodnej informacji u wychowawcy lu bezpośrednio do Rady Szkoły. Nadrzędną zasadą realizowaną przez Radę Szkoły jest zachowanie proporcji pomiędzy wspomaganiem działalności Szkoły i poszczególnych klas, indywidualnych członków procesu wychowawczo - kształceniowego naszych dzieci. W ramach celów ogólnoszkolnych przedmiotem szczególnej troski Rady Szkoły jest wyposażenie w pomoce naukowe, książki do biblioteki, nagrody dla wyróżniających się uczniów, nagrody dla olimpijczyków, zakupy sprzętu np. komputerowego, programów, remonty. Sięgająca 70% część środków stanowi działalność skierowaną do konkretnych klas z możliwością przeznaczenia na cele edukacyjne, np. fakultety dla maturzystów oraz uczniów klas drugich, wycieczkowe, kulturalne, itp. Dla funkcjonowania tego systemu niezbędne jest wywiązywanie się uczniów, całych klas z zadeklarowanych zobowiązań. Trzynaście lat istnienia tego systemu, wyniki naszych uczniów na konkursach i olimpiadach, opinia o naszej szkole na wyższych uczelniach wskazują, że przyjęte rozwiązania są skuteczne.
© 2012-2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy
Theme & Engine © KK - Kontakt z adminem - v3.1.0