Rada Szkoły przy VI LO

Rada Szkoły przy VI LO w Bydgoszczy

Konto bankowe - Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 75 8142 0007 0000 8413 2000 0001

Skład osobowy:

rodzice - Pani Małgorzata Szalewska (przewodniczący), Pani Dorota Łoboda, Pan Jarosław Kołomyjec

nauczyciele - Pani Maria Radzińska-Siedlaczek, Pani Katarzyna Sobczak, Pan Rafał Schaffrath

uczniowie - Michał Dondajewski, Kacper Dobek

Regulamin Rady Szkoły przy VI LO

 

Rada Rodziców przy VI LO

Prezydium:

Pani Izabela Wardzinska - przewodniczący

Pani Hanna Hermann - zastępca przewodniczącego

Pan Wojciech Wieczorek - zastępca przewodniczącego

Pani Marlena Graczyk - sekretarz

Regulamin Rady Rodziców przy VI LO

 

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 50

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy

Konto bankowe - Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 37 8142 0007 0000 8569 3000 0001

Prezydium:

Pani Sylwia Nowicka - przewodniczący

Pan Wiesław Florkowski - zastępca przewodniczącego

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 50

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca