Rada Szkoły przy VI LO

Konto bankowe - Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 75 8142 0007 0000 8413 2000 0001

Skład osobowy:

rodzice - Pani Sylwia Nowicka, Pan Jarosław Kołomyjec, Pani Małgorzata Sztukowska

nauczyciele - Pani Maria Radzińska-Siedlaczek, Pani Katarzyna Sobczak, Pan Rafał Schaffrath

uczniowie - Jakub Jarczewski, Przemysław Skorzewski, Cezary Dziaman

Regulamin Rady Szkoły przy VI LO

 

Rada Rodziców przy VI LO

Prezydium:

Pani Anna Rutkowska - przewodniczący

Pan Rafał Łuka - zastępca przewodniczącego

Pani Hanna Hermann - sekretarz

Regulamin Rady Rodziców przy VI LO

 

Sukces VI LO

Współpraca