W piątek 30 września Samorząd Uczniowski zaprasza do auli o godz. 8:45 na szkolne obchody Dnia Chłopaka. W konkursie na Człowieka Renesansu biorą udział następujące klasy - 1cl, 1dl, 2al, 2bl, 2cl, 2dl, 2el, 3el. Prosimy o punktualne stawienie się klas w auli.

Informujemy, że do 30 września wszyscy uczniowie klas III liceum muszą złożyć wstępną deklarację maturalną. Poprawiona instrukcja oraz procedury wypełniania i składania deklaracji tutaj. Strona, na której można pobrać plik do uzupełniania deklaracji, jest już aktywna. Uwaga! - proszę nie wypełniać pliku w przeglądarce. Należy pobrać go i wypełniać na dysku.
Uczniowie posiadający opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia od lekarza (zgodnie z komunikatem CKE o dostosowaniach) składają je wraz z deklaracją.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym działa świetlica przeznaczona dla uczniów Gimnazjum nr 50 (w czytelni). Osoby chętne z jej korzystania proszone są o zgłoszenie się do 30 września br. do wychowawców i dostarczenie wypełnionej karty zapisu.

Zachęcamy uczniów klas pierwszych liceum do udziału w konkursie biologicznym "Zmagania z genetyką". Koło przygotowujące do konkursu poprowadzi p. prof. Iwona Paprzycka w środy o 7:10 w sali 61 (od 5 października).
Regulamin konkursu

Z okazji otwarcia XXIV Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży (27 września br.) odbył się na stadionie "Zawiszy" Festiwal Sztafet im. T. Ciepły. Reprezentanci naszej szkoły uplasowali się na czołowych miejscach.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2016".

Patronat