Informujemy, że w dniach 11 lipca br. (od godz. 12:00) do 15 lipca br. (do godz. 15:00) będzie odbywało się potwierdzanie woli nauki w VI LO dla osób zakwalifikowanych. W tym czasie kandydat lub osoba upoważniona:

  • dostarcza oryginały świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminów (jeśli wcześniej tego nie zrobił),
  • deklaruje wybór drugiego języka obcego (francuski – od podstaw lub kontynuacja lub niemiecki – kontynuacja),
  • dostarcza opisane 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • deklaruje, jeśli dotyczy, wybór przedmiotu: religia lub/i etyka,
  • dostarcza podpisane przez rodzica oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór dokumentu).

Z radością informujemy, że drużyna VI LO w składzie: Paweł Piątek, Monika Rasz, Adam Wojciechowski (2a) oraz Igor Bzdawka, Adrianna Lehmann, Jakub Poćwiardowski, Jakub Winiarski, Patryk Zawieja (2d) wywalczyli I miejsce w VIII Drużynowych Matematycznych Mistrzostwach Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy.

W czwartek (13 czerwca br.) odbyły się gale dla uczniów, którzy uzyskali w tym roku szczególne osiągnięcia naukowe w konkursach i olimpiadach oraz ich nauczycieli - opiekunów.
Prezydent Miasta Bydgoszczy - Pan Rafał Bruski przyznał Nagrody dla 44 uczniów (laureatów i finalistów olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych oraz laureatów konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów) oraz 18 nauczycieli - opiekunów nagrodzonych uczniów. Relacja z wydarzenia tutaj.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Pan Marek Gralik wręczył dyplomy oraz pamiątkowe statuetki dla 13 uczniów VI LO (laureatów i finalistów olimpiad) oraz 10 nauczycieli - opiekunów "Olimpijczyków". Relacja z wydarzenia tutaj.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca