Na piątek (21 grudnia br.) zaplanowano klasowe i szkolne spotkania wigilijne.

  • 8:00-9:50 - wigilie klasowe zgodnie z załączonym przydziałem sal
  • 10:00 - szkolne kolędowanie - zapraszamy do sali gimnastycznej uczniów klas pierwszych liceum oraz przedstawicieli pozostałych klas

Uczniów Klubów Humanistycznych klas 1e, 2e, 3e oraz pozostałe osoby realizujące projekt w ramach programu "Zdolni znad Brdy" zapraszamy na warsztaty prowadzone przez  dr Martę Kładź - Kocot. Zajęcia odbędą się 20 XII 2018 o godz. 9.50 w sali nr 46. Temat: Literatura a mity.

Z radością informujemy, że do zawodów teoretycznych II stopnia 68 Olimpiady Fizycznej zostali zakwalifikowani: Marcjanna Bąkowska, Jan Budziński, Magdalena Czapiewska, Katarzyna Dylewska, Barbara Gackowska, Zofia Grabowska, Wiktor Jaśniak, Jakub Kochański, Monika Kontna, Wojciech Kozłowicz, Mateusz Kulejewski, Wojciech Mączka, Agata Osmałek, Filip Pelowski, Makary Schmiegel, Kacper Szatlach, Jan Wiśniewski, Adam Wojciechowski oraz Wiktor Zdrojewski. Serdecznie gratulujemy.

Z radością informujemy, że do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej "Losy żołnierza i oręża polskiego w latach 1921-1956" zakwalifikowali się: Jan Gil (2e), Szymon Jabłoński (3d) oraz Stanisław Kozera (1a). Serdecznie gratulujemy.

Dnia 19 grudnia 2018 (środa) w godz. 10:00-11:30 klasa 1a LO wychodzi na II zajęcia laboratoryjne na UKW, ul. Kopernika 1. Zajęcia będą przeprowadzone w dwóch grupach (według listy z dziennika).  Szczegółowy harmonogram zajęć tutaj.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca