Informujemy, że do 27 września 2016 roku uczniowie klas III gimnazjum muszą złożyć pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu (załącznik 3a).

Czytaj więcej...

Na czwartek (22 września br.) Samorząd Uczniowski zaplanował sesję zdjęciową. Harmonogram:

8.00-8.45: 2dl, 3cl, 1dl                 8.55-9.40: 1bg, 1ag, 3el            9.50-10.35: 1cl, 3dl, 3bl    

10.55-11.40: 2cl, 2bg, 1el, 1fl      11.50-12.35: 3al, 1al, 1bl, 2el      

12.45-13.30: 3fl, 3ag, 3bg, 2al     13.40-14.25: 2fl, 2ag, 2bl

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich chętnych uczniów na godz. 10:35 przed szkołę na wspólne zdjęcie z p. Wandą :)

Informujemy, że do 30 września wszyscy uczniowie klas III liceum muszą złożyć wstępną deklarację maturalną. Poprawiona instrukcja oraz procedury wypełniania i składania deklaracji tutaj. Strona, na której można pobrać plik do uzupełniania deklaracji, jest już aktywna. Uwaga! - proszę nie wypełniać pliku w przeglądarce. Należy pobrać go i wypełniać na dysku.
Uczniowie posiadający opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia od lekarza (zgodnie z komunikatem CKE o dostosowaniach) składają je wraz z deklaracją.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca