W sierpniu został zatwierdzony kolejny projekt złożony przez naszą szkołę w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne "Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk" Partnerstwa strategiczne współpracy szkół KA219. Projekt "Speak up, even if your voice shakes" jest skierowany do uczniów klasy pierwszej liceum oraz uczniów szkół partnerskich z Niemiec, Słowenii i Włoch. Łączy wymianę międzynarodową ze szkoleniem umiejętności wypowiedzi publicznej, debatą oksfordzką i zajęciami na platformie Twinspace. Całe przedsięwzięcie będzie trwać dwa lata.
Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na zebranie informacyjne na długiej przerwie (10:35) w piątek 15 września do sali 85.

W związku ze stratami ponoszonymi przez rodziny w wyniku wystąpienia żywiołu na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło środki z rezerwy celowej poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Więcej informacji tutaj

W czwartek (10 września br.) odbędzie się w sali 68 spotkanie chętnych do poszukiwania planetoid. Prowadzący - p. prof. G. Wojewoda.

Zespół wokalny SCHERZO we wtorek 12 września w auli na długiej przerwie ogłasza przesłuchania dla nowych członków. Umiesz śpiewać i na scenie czujesz się jak ryba w wodzie? Dołącz do szkolnego zespołu! Zapraszamy!

Prosimy o dostarczenie kart zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły w terminie do 30 września br. do gabinetu p. pielęgniarki (parter, obok sklepiku).

W związku z brakiem deklaracji udziału uczniów w zajęciach WDŻWR informujemy, że zajęcia rozpoczną się z dniem 2 października 2017 roku.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Patronat