Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 lipca 2019 r. Rada Ministrów  przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Z radością informujemy, że drużyna VI LO w składzie: Paweł Piątek, Monika Rasz, Adam Wojciechowski (2a) oraz Igor Bzdawka, Adrianna Lehmann, Jakub Poćwiardowski, Jakub Winiarski, Patryk Zawieja (2d) wywalczyli I miejsce w VIII Drużynowych Matematycznych Mistrzostwach Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy.

W czwartek (13 czerwca br.) odbyły się gale dla uczniów, którzy uzyskali w tym roku szczególne osiągnięcia naukowe w konkursach i olimpiadach oraz ich nauczycieli - opiekunów.
Prezydent Miasta Bydgoszczy - Pan Rafał Bruski przyznał Nagrody dla 44 uczniów (laureatów i finalistów olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych oraz laureatów konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów) oraz 18 nauczycieli - opiekunów nagrodzonych uczniów. Relacja z wydarzenia tutaj.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Pan Marek Gralik wręczył dyplomy oraz pamiątkowe statuetki dla 13 uczniów VI LO (laureatów i finalistów olimpiad) oraz 10 nauczycieli - opiekunów "Olimpijczyków". Relacja z wydarzenia tutaj.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom.

Z wielką radością informujemy, że uczniowie VI LO wywalczyli I miejsce w XXVI Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i nauczycielom wychowania fizycznego. Relacja z wydarzenia znajduje się tutaj.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wczoraj wyborów Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy na rok szkolny 2019/2020 został Jakub Jarczewski z klasy 1c. Serdecznie gratulujemy.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca