Informujemy, że 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 10:00 odbędzie się III sesja etapu szkolnego III edycji konkursu "ZMAGANIA Z GENETYKĄ". Miejsce: sale 61 i 67. Przydział uczestników do sal zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w szkole.

Z radością informujemy, że Łukasz Przysiewkowski (1e) został zakwalifikowany do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Serdecznie gratulujemy.

Z radością informujemy, że Katarzyna Dylewska (2a) została zakwalifikowana do finału XLV Olimpiady Geograficznej. Serdecznie gratulujemy.

Z radością informujemy, że Olga Karamucka (3e) została zakwalifikowana do finału XLIX edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Serdecznie gratulujemy.

Z radością informujemy, że Wiktor Jaśniak (2a), Mateusz Kulejewski (3d) oraz Wiktor Zdrojewski (3a) zakwalifikowali się do finału 68. Olimpiady Fizycznej. Serdecznie gratulujemy.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca