Wojewódzki Konkurs Matematyczny "Matematyka na 6"

Opublikowano: 2022-12-18 15:22, Numer artykułu: 50204 , Autor: A.Sajna

 

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału w IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Matematyka na 6".

W tym roku szkolnym proponujemy udział uczniów w dwóch etapach konkursu.
Etap szkolny odbędzie się 23 lutego 2023 r. w szkole uczestnika konkursu oraz etap finałowy maja 2023 r. w murach naszej szkoły.

 

Szkolny Koordynator konkursu do 23 stycznia 2023 r. dokonuje rejestracji szkoły.
oraz przesyła na adres konkursu matematyka_na_6@vilo.bydgoszcz.pl:
listę uczniów (załącznik nr 1) oraz skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów (załącznik nr 2).

 

Szkolny Koordynator przesyła w terminie do 10 marca 2023r. w formie elektronicznej protokół etapu szkolnego (załącznik nr 3) na adres konkursu matematyka_na_6@vilo.bydgoszcz.pl oraz protokół w formie papierowej (ważna data stempla pocztowego) i zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia z rozwiązanymi testami wszystkich uczniów na adres:

 

VI Liceum Ogólnokształcące,

ul. Staszica 4, 85-014 Bydgoszcz

z dopiskiem „Matematyka na 6”.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonym Regulaminem konkursu.

 

Organizator Konkursu

Zespół Matematyczno-Informatyczny

VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

matematyka_na_6@vilo.bydgoszcz.pl