Konkurs Przyrodniczy "Medycyna na szóstkę"

Opublikowano: 2024-01-04 07:59, Numer artykułu: 77271 , Autor: A.Sajna

 

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego "MEDYCYNA NA SZÓSTKĘ". 

W tym roku szkolnym proponujemy udział uczniów w dwóch etapach konkursu. Etap szkolny odbędzie się już 25 stycznia 2024 r. w szkole uczestnika konkursu oraz etap finałowy - 25 marca 2024 r. w murach naszej szkoły. Opiekun merytoryczny - szkolny koordynator konkursu zgłasza szkołę i uczniów biorących udział w konkursie w terminie do 18 stycznia 2024 r. w formie elektronicznej poprzez link: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY oraz dopilnowuje, aby w tym samym terminie do 18 stycznia 2024 r. rodzice/opiekunowie prawni uczniów wypełnili zgody dostępne na vilo.bydgoszcz.pl. Po eliminacjach szkolnych Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła w terminie do 1 lutego 2024 r. w formie elektronicznej PROTOKÓŁ ETAPU SZKOLNEGO znajdujący się na stronie internetowej szkoły: www.vilo.bydgoszcz.pl, w zakładce KONKURSY oraz protokół w formie papierowej (ważna data stempla pocztowego) i zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia z rozwiązanymi testami wszystkich uczniów na adres: VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Staszica 4, 85-014 Bydgoszcz z dopiskiem „MEDYCYNA NA SZÓSTKĘ”.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonym Regulaminem konkursu.

 

Główny Komitet Konkursowy

Zespół przyrodniczy

VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

medycynanaszostke@vilo.bydgoszcz.pl