Sztandar VI LO

Opublikowano: 2021-04-12 10:17, Numer artykułu: 37848 , Autor: R.Woźniak

Przez 61 lat uczniowie i pracownicy VI LO posiadali sztandar, którego nie musieli się wstydzić. Sztandar jest jednak zniszczony i nie do końca aktualny. 3-4 lata temu zrodził się pomysł ufundowania szkole nowego sztandaru. Pozwólcie, że napomknę tutaj o osobie, która była do dzisiaj spirytus movens idei nowego sztandaru. Jest to nauczyciel historii naszej szkoły, opiekun pocztu sztandarowego, pan profesor Grzegorz Śliwiński, absolwent szkoły, kiedyś chorąży pocztu sztandarowego. To dzięki jego działaniom udało się przekonać Radę Szkoły do sfinansowania tego nietaniego przedsięwzięcia. Dziękuję serdecznie pan Śliwińskiemu. Dziękuję też pani profesor Agnieszce Markowskiej, która pomagała mi i p. Śliwińskiemu doprowadzić to dzieło do szczęśliwego końca. Dziękuję serdecznie przede wszystkim Radzie Szkoły za ten piękny dar, w szczególności rodzicom, którzy dobrowolnymi wpłatami na fundusz Rady Szkoły umożliwiają Radzie finansowe działania. Dziękuję także indywidualnym darczyńcom, którzy wpłacili na ten cel prywatne datki. Sztandar jest nowy. Sztandar jest inny. Szkoła ciągle trwa i się zmienia. Niech przyświecają nam ciągle aktualne postulaty mądrości i prawdy. Niech nowy wizerunek sztandaru posłuży przyszłym pokoleniom społeczności VI LO równie długo i dobrze jak zasłużony stary sztandar. Czas zamknąć pewien rozdział w historii VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i otworzyć nowy.